Infopontok a kerületben

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

- hány darab olyan oszlopot helyeztek ki a kerületben, melyeken alul az "INFO pont" felirat, felül pedig egy nyomtatott anyagok kihelyezésére alkalmas rész van, ahol jelenleg a "Józsefváros újjáépül" szöveg olvasható

- mennyibe került ezen Infopontok kihelyezése

- melyik céggel kötöttek szerződést az Infopontok kihelyezésére

- mi az Infopontok célja, milyen információkat terveznek megjeleníteni rajtuk

- mennyibe fog kerülni az Infopontok üzemeltetése

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 23.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármester
Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Ezúton tájékoztatom, hogy Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testülete a  9/2019. (II.28.) önkormányzati
rendeletében 2019. július 22. és 2019. augusztus 02. között igazgatási
szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet alatt a Hivatal ügyeletet tart.

Levelére az igazgatási szünetet követően fog érdemben választ kapni.

Megértését és türelmét köszönöm.

Az igazgatási szünetet követő első munkanap 2019. augusztus 05.

Tisztelettel:

dr. Sára Botond

polgármester

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a 2019. július 23-án benyújtott közadatigénylésemre legkésőbb 2019. augusztus 7-ig válaszolniuk kellett volna.

Kérem, szíveskedjenek törvényi kötelezettségeiknek eleget tenni, és a kért adatokat mielőbb elküldeni részemre.

Kelt: 2019. augusztus 9.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Fejes Istvánné
Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Erd lyi Katalinnak k z rd.adat 28 530 2 2019 KM.pdf
58K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

Csatoltan küldöm a 2019.07.23-án benyújtott közérdekű adatkérése vonatkozó válaszlevelet.

Tisztelettel:

Fejes Istvánné
ügykezelő

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Kabinet
Jogi Iroda
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Tel.: 06-1/459-2280
E-mail: [email address]

________________________________

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül szükséges!

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Fejes Istvánné!

Köszönöm szépen a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei