Információkérés Magyarország államadósságáról (2012.október)

Alakeli Mahmud Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Alakeli Mahmud Gábor

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Magyarország 2012.10.01.-én fenálló államadósságát tételenkén az alábbi bontásban:
- hitelforrás/hitelező megnevezése
- adósság kezdete
- pénzneme
- összege az adott pénznemben
- lejárata
- fizetendő kamat és egyéb díjak mértéke
- a hitelfelvétel felvételkori tervezett felhasználási célja
- a tényleges felhasználás megnevezése

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. október 20.

Üdvözlettel:
Alakeli Mahmud Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
11 Download


[1]cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0

 

Tisztelt Érdeklődő!

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, amíg munkatársaink válaszolnak a megkeresésére.

 

Tájékoztatjuk, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény ("KET") értelmében

harmincnapos válaszadási határidő vonatkozik a megkeresésekre,

amely bizonyos esetekben meghosszabbítható.

 

 

Üdvözlettel:

 

NGM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

telefon: 06-1-795-5011

[2]www.kormany.hu

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Grosics Edina
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image003.jpg
11 Download


 

 

[1]Nemzetgazdasagi_miniszterium

ügyfélszolgálati információs iroda

 

 

 

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

részére

 

 

 

Tisztelt Ügyfélszolgálat!

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Ügyfélszolgálatára beérkezett, Alakeli
Mahmud Gábor elektronikus közérdekűadat igénylését illetékességből szíves
tájékoztatásra megküldjük.

Kérjük az ügyfél megkeresését hivatalból megválaszolni.

 

 

Az ügyfelet külön levélben értesítettük az áttételről.

 

 

 

Köszönettel:

Grosics Edina

Ügyfélszolgálati Iroda

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

Ügyfélszolgálati Információs Iroda

Nemzetgazdasági Minisztérium – Kommunikációs Titkárság

[2][NGM request email]

Tel.: 795 5010; 795 5011

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Nemzetközi Pénzügyi Főosztály (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
11 Download


Tisztelt Alakeli Mahmud Úr!

 

Hivatkozással a 2012. október 21-i közérdekű adatkérő elektronikus
levelére, kérésének megfelelően az alábbiakban küldöm Magyarország
államadósságára vonatkozó adatainak az Államadósság Kezelő Központ
honlapján való elérhetőségét. Az Ön által küldött eredeti emilben feltett
egyes kérdések után a lentiekben találja meg a válaszokra mutató linkeket.

 

Üdvözlettel,

 

 

[1]cid:image001.jpg@01CC81B2.839D2EE0 Tárnoki-Zách Péter

főosztályvezető

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Nemzetközi Pénzügyi Főosztály

1051 Budapest, József nádor tér 2-
4.

Telefon: +36-1-795-6501

E-mail:
[2][email address]

Web: [3]www.kormany.hu

 

idézett részek megjelenítése

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Alakeli Mahmud Gábor

Tisztelt Nemzetközi Pénzügyi Főosztály (NGM)!
Tisztelt Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető !

Köszönöm válaszukat.

Üdvözlettel:

Alakeli Mahmud Gábor

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Alakeli Mahmud Gábor:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Céljuttatások

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére Révész Benedek által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei