Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Ákos, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Informatikai és Gazdasági Intézet támogatásai

Kovács Ákos küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nyugat-magyarországi Egyetem részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Kovács Ákos to read a recent response and update the status.

Feladó: Kovács Ákos

Delivered

Tisztelt Nyugat-magyarországi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az Informatikai és Gazdasági Intézet milyen és mekkora összegű támogatási forrásokból részesült az elmúlt, illetve tárgyfélévben. Továbbá mire használták fel ezeket a forrásokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 21.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Ákos

Delivered

Tisztelt Nyugat-magyarországi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az Informatikai és Gazdasági Intézet milyen és mekkora összegű támogatási forrásokból részesült az elmúlt, illetve tárgyfélévben. Továbbá mire használták fel ezeket a forrásokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 6.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Hivatkozása ide

Feladó: NYME Rektori Hivatal
Nyugat-magyarországi Egyetem

Iktatószám: RH 17-1/2017.

Tisztelt Kovács Ákos Úr!

2017. 01. 03. napján érkezett adatigénylő kérelmét az alábbiak szerint kérjük pontosítani:

Az Infotv. 28. § (3) bek. kimondja: Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására.

Az Ön által feltett kérdés időintervallumát érjük: a 2015/16. tanév II. féléve és a 2016/17. tanév I. féléve bizonyos adataira kiváncsi.

Nem értjük pontosan azonban, hogy mit ért támogatás alatt?

a) az 50/2008- Korm. rendeletben meghatározott, az SKK INGA által gondozott gazdaságinformatikus BSc, MSC, FOSZK képzéshez kapcsolódó normatív költségvetési támogatást?
b) az INGA által megszerzett/kapott, az 51/2007. Korm. r. 2. § (1) bek. h) pontjában definiált: saját bevételt, illetve annak melyik elemét:

saját bevétel: az Nftv. 82. § (1)-(2) bekezdése szerinti térítési díj, továbbá az intézményi szabályzatban meghatározott szolgáltatási díj, valamint az intézmény vállalkozási tevékenységének eredménye, gazdasági társaságtól kapott támogatásból származó bevétele, továbbá a pályázat útján kifejezetten ösztöndíj fizetésére kapott támogatás;

Üdvözlettel:

dr. Barkó Péter
jogtanácsos
Nyugat-magyarországi Egyetem Kancellári Hivatal
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. 4.
+36-99-518-229; +36-30-65-20-674

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Ákos

Delivered

Tisztelt NYME Rektori Hivatal!

Annak az ötmillió Ft nagyságú ösztöndíjalapnak a forrásaira lennék kíváncsi, amelyet az Intézet publikusan hirdet. Példának okáért itt: http://gazdasaginformatika.hu

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Ákos

Delivered

Tisztelt NYME Rektori Hivatal!

Válaszukat továbbra is várom!

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Hivatkozása ide

Feladó: UNI-SOPRON Rektori Hivatal

Iktatószám: RH 17-3/2017.

Tisztelt Kovács Ákos!

A www.gazdasaginformatika.hu oldalon jelzett ötmillió forint értékű szakmai ösztöndíj a Gazdaságinformatikus Szakmai Ösztöndíjat jelenti.

A Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karának Informatika és Gazdasági Intézet a soproni és nyugat-magyarországi régió meghatározó oktatási szereplője informatikai területen. A gazdaságinformatikus szak 2002 elindulása óta számos szakembert adott a régiónak, akik a hazai informatikai szektor valamely területén tevékenykednek, a rendszergazdai szerepkörtől a programfejlesztőkön át a vállalatirányítási tanácsadókig bezárólag.

Az eddigi egyetemi tapasztalataink alapján egyértelmű vált, hogy a vállalatok és a különböző intézmények készek támogatni Sopronban az informatikai képzési területet, ezért a gazdaságinformatikus hallgatók szakmai tevékenységének ösztönzésére az NymE Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Gazdaságinformatikus Szakmai Ösztöndíjat alapított meg 2016 májusában.
Az elnyerhető ösztöndíj minimum 1, maximum 6 hónapra szól. Ha az ösztöndíj időtartama alatt az ösztöndíjat elnyert hallgató hallgatói jogviszonya szünetel (passzív félév), a hallgató nem jogosult a passzív félév hónapjai alatt az ösztöndíjra. Ha az ösztöndíjat elnyert hallgató passzív félévre megy, akkor az ösztöndíj maximális időtartama nem hosszabbodik meg.
Az ösztöndíj minimális összege 20.000 Ft/hó, maximális összege 200.000 Ft/hó. Az ösztöndíj odaítélésének részleteiről "A Gazdaságinformatikus Szakmai Ösztöndíj szabályzata" elnevezésű szabályzat rendelkezik.
A 2016/2017-es tanévben a NETVisor Zrt. ötmillió forint értékben járult hozzá a Gazdaságinformatikus Szakmai Ösztöndíjhoz.
A felajánlás sajtónyilvánosságot kapott, 2016 szeptemberében beszámolt róla a Győr-Moson-Sopron megyei lap, a Kisalföld, valamint 2016. szeptember 14-én délelőtt az m1 élő adásban kapcsolta egyetemünket, amelyben Dr. Alpár Tibor dékán és Dr. Bacsárdi László intézetigazgató részletesen is beszámolt a hazai tévénézőknek az ösztöndíjról. Az ösztöndíj kapcsán kiadott sajtóközlemény a NETVisor Zrt. honlapján is elérhető.

A Kisalföld híradása 2016 szeptemberében:

http://www.kisalfold.hu/soproni_hirek/ot...

Sajtóközlemény a NETVisor Zrt. oldalán:
http://www.netvisor.hu/5296/

Üdvözlettel:

dr. Barkó Péter
jogtanácsos
Soproni Egyetem Kancellári Hivatal
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.
+36-99-518-229

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Ákos, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Ákos:
Csak a(z) Nyugat-magyarországi Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Biztonsági kamerák

A(z) Pannon Egyetem részére Tóth Mónika által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei