Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horváth Krisztián, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Informatikai szakterület

Horváth Krisztián küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Horváth Krisztián to read recent responses and update the status.

Feladó: Horváth Krisztián

Delivered

Tisztelt Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbiakat:

- külön OKF + megyei igazgatóságok bontásában:

* Hány fő státusz van informatikai területnek fenntartva összesen?
* Hány státusz van ebből betöltve és mennyi a szabad?
* A betöltött státuszokat tekintve kérem küldjék meg az összes dolgozó nevét, foglalkoztatási viszonyát (Hszt, RIASZ, Mt...stb), fizetési besorolását/kategóriáját, munkakörét.

Kérem legyenek szívesek tájékoztatni, hogy az OKF milyen intézkedéseket tett illetve rövid-közép és hosszútávon milyen intézkedéseket kíván tenni az informatikai szakterület piaci bérezéshez közeli állapotának elérése érdekében?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 22.

Üdvözlettel:
Horváth Krisztián

Hivatkozása ide

Feladó: Orgoványi Gábor
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment container 201908061555 signed 6322393 7 20190806160842.pdf
511K Download View as HTML


Tisztelt Horváth Krisztián Úr!

Mellékelten továbbítom az Ön részére az informatikai szakterület tárgyában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére 2019. július 22-én benyújtott közérdekűadat megismerési igényére adott választ.

Tisztelettel,

Orgoványi Gábor
tű. százados
BM OKF Biztonsági Főosztály
20-558

Hivatkozása ide

Feladó: Horváth Krisztián

Delivered

Tisztelt Orgoványi Gábor!

Válaszát köszönöm, azonban azt csak részben tudom elfogadni.
Az alábbi kérdésemre nem érkezett meg a válasz, kérem pótolni!

* A betöltött státuszokat tekintve kérem küldjék meg az összes dolgozó nevét, foglalkoztatási viszonyát (Hszt, RIASZ, Mt...stb), fizetési besorolását/kategóriáját, munkakörét.

Üdvözlettel:
Horváth Krisztián

Hivatkozása ide

Feladó: Orgoványi Gábor
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment Horv th Kriszti n v laszlev l 2 signed 6322393 10 20190822145730.pdf
518K Download View as HTML


Tisztelt Horváth Krisztián Úr!

Mellékelten továbbítom az Ön részére az informatikai szakterület tárgyában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére 2019. augusztus 7-én benyújtott közérdekűadat megismerési igényének kiegészítésére adott választ.

Tisztelettel,

Orgoványi Gábor
tű. százados
BM OKF Biztonsági Főosztály
20-558

Hivatkozása ide

Feladó: Orgoványi Gábor
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment container 201909061413 signed 6322393 13 20190909113013.pdf
521K Download View as HTML


Tisztelt Horváth Krisztián Úr!

Mellékelten továbbítom az Ön részére az informatikai szakterület tárgyában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére 2019. augusztus 7-én benyújtott közérdekűadat megismerési igényének kiegészítésére adott választ.

Tisztelettel,

Orgoványi Gábor
tű. százados
BM OKF Biztonsági Főosztály
20-558

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horváth Krisztián, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horváth Krisztián:
Csak a(z) Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei