Ingatlan árverési dokumentáció (25565 hrsz.)

Kocsis Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2014. december 18-án Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat által megtartott nyilvános árverésen értékesített Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonát képező 25565 hrsz-ú ingatlan árverési dokumentációját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. december 18.

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Kocsis Csaba!
Közérdekű adatigénylésére válaszolva, melyben a 25565 hrsz-ú ingatlan
árverési dokumentációjának elektronikus formában történő megküldését kérte
tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információs
szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (5) bekezdése szerinti
döntést előkészítő adat, amely nem nyilvános, ezért nem áll módomban
teljesíteni. Tájékoztatom, hogy jelen elutasítás ellen a közléstől
számított 30 napon belül a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt pert
indíthat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
vizsgálatának kezdeményezése érdekében bejelentést tehet.
 
Tisztelettel
Dr. Prehlik Lajos
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erikaadatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Dr. Bálint Erika!

Válaszát, miszerint a 25565 hrsz-ú ingatlan árverési dokumentációjának elektronikus formában történő megküldése nem teljesíthető, mert az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (5) bekezdése szerinti döntést előkészítő adat, amely nem nyilvános, elfogadni nem tudom.

A NAIH több állásfoglalásában is kitér arra (pl.: NAIH-4208-2-2012-V), hogy a döntés megszületése előtt az adatkezelő jogszerűen hivatkozhat az Infotv. 27. § (5) bekezdésében foglaltakra.

Ezt erősíti meg az Alkotmánybíróság 12/2004. (IV. 7.) AB határozatban.
"Így a testület kimondta, hogy különbséget kell tenni a nyilvánosságnak a döntéshozatalt megelőző, illetve azt követő korlátozása között. A közérdekű adatok nyilvánosságának korlátozása csak akkor alkotmányos, ha az nem csupán formális szempontokon nyugszik, hanem a korlátozással szemben tartalmi követelmények is érvényesülnek, és a korlátozás csak addig marad fenn, amíg azt a tartalmi követelmények indokolják. A közérdekű adatok nyilvánosságának korlátozását azonnal meg kell szüntetni, ha a korlátozást ezek a tartalmi követelmények már nem indokolják. A közérdekű adatokhoz való hozzáférésnek a döntés-előkészítés érdekében történő korlátozása az ügyekkel összefüggő iratok többségében a döntés meghozatalával pedig már nem indokolt. Ettől kezdve a döntés-előkészítéssel kapcsolatos adatok nyilvánosságra kerülése már nem akadálya a köztisztviselői munka színvonalának, hatékonyságának és befolyásmentességének. A döntés-előkészítéssel kapcsolatos anyagok nyilvánossága már nem hátráltatja a köztisztviselőket a feladataik teljesítésében. A döntéshozatalt követően tehát előtérbe kerül az átlátható, korrupciómentes, társadalmilag kontrollált közigazgatás kialakításával és a közigazgatás által gyűjtött információ újrafelhasználásával szembeni igény."
/Forrás: Az információszabadság elektronikus kézikönyve
Dr. Szilágyi Károly, Jóri András, Szabó Máté Dániel
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft./

A fentiek alapján az árverés lebonyolítását követően az árverési dokumentációra mint döntés-előkészítő anyag való hivatkozást nem tudom elfogadni.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2014. december 18-án Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat által megtartott nyilvános árverésen értékesített Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonát képező 25565 hrsz-ú ingatlan árverési dokumentációját!

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Kocsis Csaba!

Az árverési dokumentációra vonatkozó korábbi adatigénylésére adott választ fenntartom. Álláspontom szerint az árverés megtartása nem egyenlő a döntés meghozatalával, az árverés megtartásával az ingatlan értékesítés folyamata nem zárult le, ezért az Ön által igényelt dokumentáció nyilvánossága az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (5) bekezdése szerinti korlátozás alá esik.

Kérem a válasz elfogadását.

Tisztelettel

Dr. Bujdosó Sándor
jegyző

megbízásából

dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős

----- Eredeti üzenet -----
Feladó: "Kocsis Csaba" <[FOI #3624 email]>
Címzett: "Dr. Bálint Erika" <[email address]>
Elküldött üzenetek: Péntek, 2015. Január 2. 0:16:20
Tárgy: Re: közérdekű adatigénylés

Tisztelt Dr. Bálint Erika!

Válaszát, miszerint a 25565 hrsz-ú ingatlan árverési dokumentációjának elektronikus formában történő megküldése nem teljesíthető, mert az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (5) bekezdése szerinti döntést előkészítő adat, amely nem nyilvános, elfogadni nem tudom.

A NAIH több állásfoglalásában is kitér arra (pl.: NAIH-4208-2-2012-V), hogy a döntés megszületése előtt az adatkezelő jogszerűen hivatkozhat az Infotv. 27. § (5) bekezdésében foglaltakra.

Ezt erősíti meg az Alkotmánybíróság 12/2004. (IV. 7.) AB határozatban.
"Így a testület kimondta, hogy különbséget kell tenni a nyilvánosságnak a döntéshozatalt megelőző, illetve azt követő korlátozása között. A közérdekű adatok nyilvánosságának korlátozása csak akkor alkotmányos, ha az nem csupán formális szempontokon nyugszik, hanem a korlátozással szemben tartalmi követelmények is érvényesülnek, és a korlátozás csak addig marad fenn, amíg azt a tartalmi követelmények indokolják. A közérdekű adatok nyilvánosságának korlátozását azonnal meg kell szüntetni, ha a korlátozást ezek a tartalmi követelmények már nem indokolják. A közérdekű adatokhoz való hozzáférésnek a döntés-előkészítés érdekében történő korlátozása az ügyekkel összefüggő iratok többségében a döntés meghozatalával pedig már nem indokolt. Ettől kezdve a döntés-előkészítéssel kapcsolatos adatok nyilvánosságra kerülése már nem akadálya a köztisztviselői munka színvonalának, hatékonyságának és befolyásmentességének. A döntés-előkészítéssel kapcsolatos anyagok nyilvánossága már nem hátráltatja a köztisztviselőket a feladataik teljesítésében. A döntéshozatalt követően tehát előtérbe kerül az átlátható, korrupciómentes, társadalmilag kontrollált közigazgatás kialakításával és a közigazgatás által gyűjtött információ újrafelhasználásával szembeni igény."
/Forrás: Az információszabadság elektronikus kézikönyve
Dr. Szilágyi Károly, Jóri András, Szabó Máté Dániel
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft./

A fentiek alapján az árverés lebonyolítását követően az árverési dokumentációra mint döntés-előkészítő anyag való hivatkozást nem tudom elfogadni.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2014. december 18-án Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat által megtartott nyilvános árverésen értékesített Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonát képező 25565 hrsz-ú ingatlan árverési dokumentációját!

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Dr. Bálint Erika!

A NAIH 2015. április 17-én kelt (NAIH/2015/1325/6/V)
állásfoglalásában arról tájékoztatott, hogy az általam 25565 hrsz.-ú ingatlan nyilvános árverésével kapcsolatos dokumentáció közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat tartalmaznak, így azokat az Infotv. 26. § (1) bekezdés alapján bárki megismerheti.
A Hatóság ezért az Infotv. 56. § (1) bekezdése alapján
felszólította Budapest XIII. kerület Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát, hogy haladéktalanul küldje meg részemre a megjelölt dokumentumok másolatát.
http://issuu.com/tutajprojekt/docs/naih-...

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Kocsis Csaba!

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Ön által hivatkozott állásfoglalása szerinti árverési dokumentációval kapcsolatos adatigénylése tárgyában tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: infotörvény) 29. § (3) bekezdése alapján az igényelt dokumentum esetében a költségtérítés mértéke, amely a szkennelés költsége, brutto 38,-Ft/oldal, összesen brutto 720,-Ft. A költségtérítés megfizetésének módja minden hét szerdai napján 8-16 óra között a Polgármesteri Hivatal (Béke tér 1.) pénztárába történő befizetés. Közérdekű adatigénylése teljesítésének feltétele a költségtérítés megfizetése. A dokumentum másolatkészítés nélkül megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Jegyzői és Jogi Osztályán előre egyeztetett időpontban.

Tisztelettel

Dr. Bujdosó Sándor

jegyző

megbízásából:

dr. Bálint Erika

adatvédelmi felelős

----- Eredeti üzenet -----
Feladó: "Kocsis Csaba" <[FOI #3624 email]>
Címzett: "Dr. Bálint Erika" <[email address]>
Elküldött üzenetek: Hétfő, 2015. Április 20. 12:03:14
Tárgy: Re: közérdekű adatigénylés

Tisztelt Dr. Bálint Erika!

A NAIH 2015. április 17-én kelt (NAIH/2015/1325/6/V)
állásfoglalásában arról tájékoztatott, hogy az általam 25565 hrsz.-ú ingatlan nyilvános árverésével kapcsolatos dokumentáció közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat tartalmaznak, így azokat az Infotv. 26. § (1) bekezdés alapján bárki megismerheti.
A Hatóság ezért az Infotv. 56. § (1) bekezdése alapján
felszólította Budapest XIII. kerület Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát, hogy haladéktalanul küldje meg részemre a megjelölt dokumentumok másolatát.
http://issuu.com/tutajprojekt/docs/naih-...

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Dr. Bálint Erika!

A NAIH 2015. május 13-án kelt (NAIH/2015/1325/9/V)
állásfoglalásában arról tájékoztatott, hogy az Infotv. 56. § (1) bekezdése alapján felszólította Budapest XIII. kerület Önkormányzatát, hogy küldje meg részemre a kért közérdekű adatokat.
http://issuu.com/tutajprojekt/docs/naih-...

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Nyilv nos rver si dokument ci 25565 hrsz.pdf
6.3M Download View as HTML


Tisztelt Kocsis Csaba!
Közérdekű adatigénylésére válaszolva csatoltan megküldöm a kért közérdekű
adatokat. Tájékoztatom, hogy az árverési dokumentáció részét képezte az
ingatlanra vonatkozó szabályozási terv, amely honlapunkon a Polgármesteri
Hivatal/Főépítészi Iroda/Kerületi szabályozási tervek cím alatt
31/2013.(X.15.) szám alatt található.
Kérem a válasz elfogadását.
Tisztelettel
Dr. Bujdosó Sándor
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kocsis Csaba:
Csak a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei