Ingatlan értékesítési ár megkérése -brutto összegben- az Andrássy út 21.

Veres Gabriella küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal.

Feladó: Veres Gabriella

Delivered

Tisztelt Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Hogy milyen brutto összegben értékesítette Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata a nemzeti vagyon részét képező, az Andrássy út 21. természetes számon lévő 46 db ingatlant, amely az Önkormányzat tulajdonát képezte és kérem,hogy közölje az összeget tartalmazó, vevő részére kiállított számla számát/számait.

Valamint kérem,hogy Pdf formátumban küldje meg ugyancsak a Budapest VI. kerület Andrássy út 21. természetes szám alatt lévő, az Önkormányzat tulajdonában maradt 32-es albetétre is érvényes társasházi szerződés számát és keltének időpontját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 30.

Üdvözlettel:

Veres Gabriella

Hivatkozása ide

Feladó: Halik-Szabó Vivien
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Veres Gabriella
részére
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata képviseletében,
hivatkozva a 2016. december 30. napján kelt adatigénylésére, mellékelten
megküldöm Polgármester asszony levelét.
 
Tisztelettel:
 
dr. Halik-Szabó Vivien
jogtanácsos
Budapest Főváros VI. kerület
Terézvárosi Polgármesteri Hivatal

Hivatkozása ide

Feladó: Veres Gabriella

Delivered

Tisztelt Halik-Szabó Vivien!

Köszönöm szépen, hogy reagáltak adatigénylésemre, az "adatigényléshez tartozó kísérőlevelében" jelezte,hogy megküldi a Polgármester-asszony válaszát.

Szíves segítségét szeretném kérni, mert az ön által, -a Terézváros Önkormányzata nevében - írt levél mellett nem leltem fel az adatigénylésre vonatkozó konkrét válaszukat.
Előfordulhat,hogy a" rendszer új formában jelzi magát az érdemi levelet, és azt csak nem ismertem fel, de amennyiben valóban lemaradt a válaszlevél mellől az érdemi rész, akkor kérem,hogy azt pótlólag megküldeni szíveskedjék!

Segítségét köszönöm!

Üdvözlettel:

Veres Gabriella

Hivatkozása ide

Feladó: Halik-Szabó Vivien
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment V laszlev l.pdf
361K Download View as HTML


Veres Gabriella
részére
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata képviseletében,
hivatkozva a 2016. december 30. napján kelt adatigénylésére, mellékelten
megküldöm Polgármester asszony levelét.
 
Tisztelettel:
 
dr. Halik-Szabó Vivien
jogtanácsos
Budapest Főváros VI. kerület
Terézvárosi Polgármesteri Hivatal

Hivatkozása ide

Feladó: Veres Gabriella

Delivered

Tisztelt Halik-Szabó Vivien!

Köszönöm szépen!

Mivel "értelmezhetetlen "kérést is tartalmazott az adatigénylésem, az adatigénylésemet alábbiak szerint pontosítom:

1061 Budapest, .Andrássy út 21. természetes szám alatt lévő, -az önkormányzat részbeni tulajdonában is álló - társasház alapító okiratát és érvényes társasházi szerződését Pdf formátumban.

Segítségét köszönöm!

Üdvözlettel:

Veres Gabriella

Hivatkozása ide

Feladó: Halik-Szabó Vivien
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment v lasz m dos tott k relemre.pdf
329K Download View as HTML


Veres Gabriella
részére
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata (1067 Budapest,
Eötvös u. 3.) képviseletében, a 2017. január 17. napján kelt közérdekű
adatigénylés iránti pontosított  kérelme tárgyában mellékelve megküldöm
Polgármester Asszony levelét.
 
Tisztelettel:
 
dr. Halik-Szabó Vivien
jogtanácsos
Budapest Főváros VI. kerület
Terézvárosi Polgármesteri Hivatal

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Veres Gabriella:
Csak a(z) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei