Ingatlanállomány Fővárosi Önkormányzat

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1, Az Önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi üzleti célú ingatlan listáját, amely tartalmazza az ingatlanok pontos címét, és négyzetméterben megadott méretét.

1)a, Az üresen álló üzleti célú ingatlanok listáját, amely tartalmazza az ingatlanok pontos címét, négyzetméterben megadott méretét, és üresen állásának kezdődátumát.

1)b, A kiadott üzleti célú ingatlanok listáját, amely tartalmazza az ingatlanok pontos címét, négyzetméterben megadott méretét, a bérlet kezdetének dátumát, a bérlő nevét, és a négyzetméterre vetített havi bérleti díjat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 20.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Molnár Katalin dr.
Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal


Attachment BAFDi251020150127111748.pdf
39K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

Közérdekű adat iránti kérelmére, mellékelten megküldöm Főjegyző Asszony válaszlevelét.

dr. Molnár Katalin
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Főjegyzői Iroda

Hivatkozása ide

Feladó: BFVK Zrt. Titkárság


Attachment attachment.jpg
23K Download

Attachment 78.atlatszo.hatid.hossz..pdf
344K Download View as HTML


Átlátszo.hu                                        78/K/2015.

 

Erdélyi Katalin

részére

 

Tisztelt Asszonyom!

 

Hivatkozva arra, hogy illetékességből Társaságunk kapta meg a
Főpolgármesteri Hivatalhoz címzett adatigénylő leveleit, melyeknek tárgya
a „Privatizált ingatlanok Főváros Önkormányzat” és „Ingatlan állomány
Fővárosi Önkormányzat” közérdekű adat igénylés, kérem mellékelt levelünk
szerint az adatszolgáltatási határidő meghosszabbításának szíves tudomásul
vételét.

 

Tisztelettel: Hujbert Márta vezérigazgatói asszisztens

 

[1]hujbertmarta100

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Feladó: Bozó Anikó


Attachment K z rdek adatk zl s.xlsx
25K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin! !

 

Ismételten megküldjük a 2015. február 17-én már megküldött adatközlést,
tekintettel arra, hogy az átlatszo.hu-n az olvasható, hogy az adatközlés
nem teljesült. Megjegyzem, hogy az alábbi levelünk nem érkezett vissza,
mint kézbesíthetetlen  e-mail.

Kérem szíveskedjen visszaigazolni, hogy megkapta válaszunkat és ezzel az
adatigénylésre választ kapott.

 

 

 

 

 

Tisztelettel:

 

 

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt

dr. Bozó Anikó

jogtanácsos

 

 

 

From: Bozó Anikó [mailto:[email address]]
Sent: Tuesday, February 17, 2015 9:36 AM
To: '[email address]'
Subject: FW:

 

 

 

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

 

 

          A Főpolgármesteri Hivatal részére megküldött és a válaszadás
céljából a BFVK Zrt részére továbbított

-          Ingatlanállomány Fővárosi Önkormányzat – tárgyú megkeresésre
 megküldjük a választ a mellékletben foglalt táblázat szerint.

Tisztelettel:   dr Bozó Anikó

                                   jogtanácsos

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ  Zrt

 

 

 

 

 

 

--

 

--

 

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt dr. Bozó Anikó!

Köszönöm szépen a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei