Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Dankó József, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Ingatlanok fennmaradását és fennállását igazoló hatósági bizonyítványok és fennmaradási engedélyek

Dankó József küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Dankó József to read a recent response and update the status.

Feladó: Dankó József

Delivered

Tisztelt Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A rendelkezésre álló információk szerint a négy kispesti építéshatósági körzet egyikében 2009-2012 között 11 olyan hatósági bizonyítvány került kiadásra, amelyben épület fennmaradását igazolták. 2013-tól hasonló okok miatt már nem hatósági bizonyítvány, hanem fennmaradási engedély került kiadására. Így ebben az építéshatósági körzetben fennmaradási engedélyek révén további 19 ingatlan fennállását igazolták.

Kérem, hogy küldjék meg számomra évenkénti és építéshatósági körzeti bontásban az alábbi adatokat:
1. 2009-2012. között építéshatósági körzetenként hány olyan hatósági bizonyítvány került kiadásra, amelyben épület fennmaradását igazolták.
2. 2013-2016. között építéshatósági körzetenként hány ingatlan fennállását igazoló fennmaradási engedély került kiadására.
3. A kiadott hatósági bizonyítványok és fennmaradási engedélyek építéshatósági körzetenként hány lakóingatlan fennmaradását, illetőleg fennállását igazolták?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. október 25.

Üdvözlettel:
Dankó József

Hivatkozása ide

Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy elektronikus levelével hozzánk fordult.

A Kispesti Polgármesteri Hivatal a [Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] e-mail címre megküldött elektronikus levelet megkapta, annak feldolgozása folyamatban van. Részletes válaszunk megküldéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel:
Bernáth Péter
irodavezető

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet Iroda
1195 Budapest, Városház tér 18-20.
telefon: 3474-525
e-mail: [Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

Ez egy automatikusan generált üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

Hivatkozása ide

Feladó: Andrea Sebestyén


Attachment XXV 694 37 2017 kozerdeku adatkerelem.pdf
83K Download View as HTML


iktatószám: XXV/694-37/2017.

Dankó József részére

Tisztelt Dankó József Úr!

Mellékelten megküldöm közérdekű adat kérelmére adott választ.

Tisztelettel:

Sebestyén Andrea
irodavezető
Jegyzői Kabinet Iroda
Budapest Főváros XIX. Kerület
Kispesti Polgármesteri Hivatal
1195 Budapest, Városház tér 18-20. I.32.
Tel: +36-1-3474567
E-mail: [email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Dankó József

Delivered

Tisztelt Andrea Sebestyén!

Köszönöm levelüket! Sajnos egyáltalán nem kaptam választ az 1. és a 3. pontban feltett kérdésemre, míg 2. pont csak részlegesen került megválaszolásra. A megadott adatok ráadásul több esetben nem egyeztethetőek össze a korábbi adatigénylések során közölt információkkal, így nem nyújtanak segítséget a kialakult ellentmondások feloldásához.

Az adatigénylés lehetőségével azért éltem, mert Budapest XIX. kerületében bukkantam egy, a hatóság megtévesztésével kiállított hatósági bizonyítvány felhasználásával, okirat hamisítás és hamis tanúzás bűncselekmények elkövetésével 2009-ben jogellenesen lakóépületté átminősített építményre. Az eljárással jogilag néhány hónap alatt egy udvarként nyilvántartott sufniból forgalom- és hitelképes lakóépületet „varázsoltak”, megtöbbszörözve annak értékét.

Szerettem volna további információt szerezni arról, hogy hány olyan eset van Kispesten, ahol hasonló módon, azaz építési- és használatbavételi engedély kiadása nélkül „keletkezett” ingatlan, vagy módosult az ingatlan-nyilvántartási minősítése. A közérdekű adatok kikéréséhez egy önkormányzati képviselő segítségét kértem.

Az adatigénylés előzménye – korábban beszerzett információk

Az önkormányzati képviselő 2016. december 6-án levélben kérte a Kispesti Önkormányzattól annak kimutatását, hogy az építéshatósági iroda 2009. január elseje óta a Guzmics Zsombor által felügyelt területen hány darab, az épületek fennmaradását igazoló hatósági bizonyítványt állított ki. Dr. Béja Julianna jegyző 2017. január 13-án a XV/1849-2/2017. iktatószámú levelében válaszul leírta, hogy „Guzmics Zsombor tájékoztatása szerint az általa felügyelt területen 2009-től 2012-ig 11 darab épület fennmaradását igazoló hatósági bizonyítvány kiadását látta el. Az iratok megőrzései ideje (2, illetve 3 év) letelt, így azok selejtezése megtörtént. A jegyző válaszában kiemelte, hogy „2013-tól joggyakorlat változás miatt hatósági bizonyítvány helyett fennmaradási engedély kiadására kerül sor.”
Az önkormányzati képviselő 2017. január 19-én újra a jegyzőhöz fordulva kért információt az épület fennmaradására vonatkozó építéshatósági bizonyítványok, fennmaradási engedélyek, vagy épület funkcióváltását engedélyező határozatok vonatkozásában. Dr. Béja Julianna jegyző 2017. január 26-án a XV-1849-4/2017. iktatószámú levelében korábbi válaszát kiegészítve a következőt közölte: „Korábbi válaszomban tájékoztattam arról, hogy Guzmics Zsombor irodavezető úr hány darab hatósági bizonyítványt adott ki 2009 óta épületek fennmaradásának tárgyában. A korábban nem kérdezett, most megemlített fennmaradási engedélyek száma tizenkilenc darab volt ezen időszakban.”
A jegyzői válasz nem határolta el a kiadott hatósági bizonyítványokat és fennmaradási engedélyeket, illetve nem határozza meg az „ezen időszak” időintervallumot. A leírtak ezért úgy értelmezhetőek, hogy 2009-2012 között 11 darab hatósági bizonyítványt, valamint 2012-2016. között további 19 fennmaradási engedélyt adtak ki, azaz összesen 30 darab ingatlanátminősítés történt Guzmics Zsombor építéshatósági körzetében.

Vizsgálat kifogásolt eljárások miatt

A jegyzői válaszban megadott nagy számú ingatlanátminősítés miatt 2017. február 17-én a XIX. kerületi Rendőrkapitánysághoz fordulva kértem annak kivizsgálását, hogy a „Kispesti Építéshatósági Iroda által 2009-2012. között épület fennállását igazoló 11 hatósági bizonyítvány, illetve 2013-2016. között kiadott 19 fennmaradási engedély esetében megtévesztették-e a hatóságot”. Marticsek János r. alezredes bűnügyi osztályvezető 2017. február 17-én a 01190-1390/2/2017.ált. iktatószámú levelében adott tájékoztatás szerint a bejelentést a hatáskörrel rendelkező Kispest Önkormányzat jegyzőjének továbbította.
2017. március 7-én a jegyzőtől kértem tájékoztatást arról, hogy az ügyben a rendőrség megkeresésére indult-e vizsgálat. Dr. Béja Julianna jegyző 2017. március 23-án a XV/20586/2016. iktatószámú levelében ezt azt a tájékoztatást adta, hogy a kifogásolt eljárások aktáit magához rendelte, és „eddig öt, a kolléga által a témában kiadott határozatot vizsgált meg, mely alapján megállapítást nyert, hogy a kolléga minden esetben a jogszabályoknak megfelelően járt el.”
A márciusban megkezdett vizsgálat eredményéről a jegyző az elmúlt hét hónapban nem adott újabb tájékoztatást. Így azt sem jelezte, hogy a vizsgálat hány kifogásolt eljárást érint, illetve hogy ne lenne valós a Guzmics Zsombor építéshatósági körzetében történt ingatlanátminősítések nagy száma.

Közérdekű adatigénylés az Átlátszó.hu segítségével

A válaszadás elmaradása, valamint az eddig megadott adatok tisztázása érdekében 2017. október 25. az Átlátsztó.hu portál segítségével azt kértem a Kispesti Önkormányzattól, hogy évenkénti és építéshatósági körzeti bontásban adják meg a 2009-2012. között hány hatósági bizonyítvány, míg 2013-2016. között hány fennmaradási engedély került kiadására. A kérdésében összegeztem a korábbi adatigénylések során kapott válaszokból kinyerhető, az ingatlanátminősítésekre vonatkozó adatokat.
Dr. Béja Julianna jegyző az Átlászónak írt 2017. november 7-ei XXV/694-37/2017. iktatószámú levelében pontatlannak nevezte, hogy Guzmics Zsombor építéshatósági körzetében tizenkilenc fennmaradási engedély került volna kiadásra 2013-2016. időszakban. A jegyző szerint „2009-2016. időszakban került tizenkilenc fennmaradás kiadásra ezen körzetben. 2013-2016. közötti időszakban Irodavezető Úr hat darab fennmaradási engedélyt adott összesen.”
Észrevétel: a jegyző pontosítása ellentmond a saját 2017. január 13-ai XV/1849-2/2017. iktatószámú levelében leírtaknak, amely szerint Guzmics Zsombor 2009-2012 között 11 darab hatósági bizonyítvány kiadását látta el. Hiszen ha Guzmics Zsombor 2013-2016 között 6 fennmaradási engedélyt adott ki, akkor 2009-2012 között 13 fennmaradást kellett volna igazolnia (19-6=13 és nem 11).
Dr. Béja Julianna jegyző az Átlászónak írt XXV/694-37/2017. iktatószámú levelében a következőket is leírta: „Az épületek fennmaradását igazoló hatósági bizonyítványok tekintetében a 2009-2012. időszakra vonatkozóan sajnos nem tudjuk megadni mennyi ilyen igazolás került kiadásra ugyanis ezen típusú ügyiratoknak a selejtezési ideje két év, így azok már nem fellelhetőek. Az iktatási rendszerek sajnos nem alkalmasak arra, hogy megkülönböztessék egymástól témájuk alapján a kiadott hatósági bizonyítványokat.”
Észrevétel: Kérdésként merül fel, hogy ha az Önkormányzat a 2009-2012. időszakra vonatkozóan nem tudja megadni a kért adatokat, akkor hogyan állapította mégis meg a 2009-2016 közötti – azaz 2009-2012 közötti időszakot is magába foglaló – időintervallumra vonatkozó tizenkilenc darab fennmaradást?
A jegyző ellentmond a 2017. január 13-ai XV/1849-2/2017. iktatószámú levelében közölteknek is, hiszen – bár állítólag a 2012 előtti időszakról nem tud adatot szolgáltatni – az év elején még más volt a helyzet, hiszen akkor a következőket írta: „Guzmics Zsombor tájékoztatása szerint az általa felügyelt területen 2009-től 2012-ig 11 darab épület fennmaradását igazoló hatósági bizonyítvány kiadását látta el.” Pedig a jegyző a januári levelében ugyanúgy külön kitért arra, hogy „az iratok megőrzései ideje (2, illetve 3 év) letelt, így azok selejtezése megtörtént.”
Ezek szerint az iratok selejtezése nem valós gátja az 1. pontban kért közérdekű adatok kiadásának. Különösen, hogy az adatok elérhetőek az Önkormányzat számítógépes nyilvántartásában – az okiratok selejtezése ellenére is.
Az is különös, hogy Marticsek János r. alezredes bűnügyi osztályvezető 2017. február 17-ei levele alapján elindult vizsgálat kapcsán Dr. Béja Julianna jegyző 2017. március 23-án a kifogásolt eljárások aktáit magához rendelte. Ha a 2009-2016 közötti időszakban indult eljárások aktáit hét hónappal ezelőtt magához rendelte és vizsgálatot indított, akkor hogyan lehetséges az, hogy nem rendelkezik a kért közérdekű adatokkal?
Dr. Béja Julianna jegyző az Átlátszónak írt válaszában közölte, hogy 2013-ban 9 darab fennmaradási engedélyt adtak ki.
Észrevétel: A kispesti Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) 171. oldalán olvasható adatok szerint ugyanebben az évben mindössze 23 lakás épült a kerületben. Sajnos nem tudom, hogy a 2013-ban kiadott 9 darab fennmaradási engedély révén keletkezett ingatlant az IVS beleérti-e az évben épült 23 lakás közé, ezért a meglévő adatok alapján csak feltételezni tudom, hogy ezen időszakban Kispesten a lakásoknak 28-39 százaléka „keletkezett” építési- és használatbavételi engedély kiadása nélkül. Ez az arány jelentősnek mondható.

Guzmics Zsombor építéshatósági körzetében 2009-2012 között kiadott 11 hatósági bizonyítvány közül egyről biztosan tudható, hogy a hatóság megtévesztése révén adták ki. Így sajnos fennáll a lehetősége annak, hogy más esetben is jogellenes körülmények között adtak ki okiratokat. Mindezek alapján nem zárható ki, hogy több olyan – építési- és használatbavételi engedély nélkül „létrejött” – lakás van a kerületben, amelyek nem felelnek meg a velük szemben támasztott minőségi és jogszabályi követelményeknek.

Üdvözlettel:
Dankó József

Hivatkozása ide

Feladó: Andrea Sebestyén


Attachment XXV 694 44 2017 k z rdek adat ig nyl s.pdf
130K Download View as HTML


iktatószám: XXV/694-44/2017.

Dankó József részére

Tisztelt Dankó József Úr!

Mellékelten megküldöm 2017. november 16-i levelére adott választ.

Tisztelettel:

Sebestyén Andrea
irodavezető
Jegyzői Kabinet Iroda
Budapest Főváros XIX. Kerület
Kispesti Polgármesteri Hivatal
1195 Budapest, Városház tér 18-20. I.32.
Tel: +36-1-3474567
E-mail: [email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Dankó József

Delivered

Tisztelt Andrea Sebestyén!

A rendőrségi megkeresésre adott válaszuk, miszerint a hatósági bizonyítványok és fennmaradási engedélyek révén megvalósított ingatlanátminősítések kapcsán lefolytatott vizsgálatuk során „jogellenes eljárás megállapítására nem került sor”, azt jelenti, hogy a 2009-ben kiadott a VIII-968-2/2009. számú a hatósági bizonyítvány is jogszerű annak ellenére, hogy a Kispesti Építéshatósági Iroda a 2016. szeptember 23-ai VIII/24114-3/2016 iktatószámú határozatában a következőket írta arról: „megállapítható, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma a Hatóság megtévesztésén alapult”?
Az idén lefolytatott vizsgálat ezek szerint nem vette figyelembe az Építéshatósági Iroda határozatát, és a rendelkezésére álló információk és dokumentumok ellenére is jogszerűnek találta azt a VIII-968-2/2009. számú hatósági bizonyítványt, amellyel kapcsolatban egyértelműen bűncselekmény elkövetése állapítható meg.
Az Építéshatósági Irodának ráadásul 2016. szeptember 23. óta tudomása van arról, hogy a hatóságot megtévesztették, azaz az ügyben bűncselekmény történt, mégsem tett azóta sem lépéseket az ügy tisztázása, a valós állapotok megállapítása érdekében.

Üdvözlettel:
Dankó József

Hivatkozása ide

Feladó: Jegyz?i Kabinet iroda KISPEST
Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment UTF 8 K z rdek adatig nyl sre v lasz XXV694 492017..pdf
313K Download View as HTML


iktatószám: XXV/694-49/2017.

Dankó József

részére

 

Tisztelt Dankó József Úr!

 

Mellékelten megküldöm dr. Béja Julianna jegyző asszony válaszlevelét.

 

Tisztelettel:

Sebestyén Andrea

irodavezető

Jegyzői Kabinet Iroda

 

Hivatkozása ide

Feladó: Dankó József

Delivered

Tisztelt dr. Béja Julianna Jegyző Asszony!

A 2017. november 16-án kelt levelemben szereplő észrevételeknél megjelöltem az azok alapjául szolgáló okiratok iktatási számát és keltét, így azok beazonosíthatóak.

Az Ön által lefolytatott vizsgálat ezek szerint továbbra is jogszerűnek találja a VIII-968-2/2009. számú hatósági bizonyítványt, bár arról maga a Kispesti Építéshatósági Iroda jelentette ki 2016. szeptember 23-án a VIII/24114-3/2016 iktatószámú határozatában: „tartalma a Hatóság megtévesztésén alapult.”

Az Ön által lefolytatott vizsgálat eredménye sajnálatos módon nem csak a Kispesti Építéshatósági Iroda megállapításának, hanem az okirattal bizonyítható tényeknek is ellentmond. A Kispesti Építéshatósági Iroda ugyanis úgy állította ki a VIII-968-2/2009. számú hatósági bizonyítványt, hogy abban egy XIX. kerületi ingatlanon eggyel több (!) lakóépület meglétét igazolta, mint amennyi a dokumentum kiadásának alapjául szolgáló okiratban szerepel. A két dokumentum oly mértékben tér el egymástól, hogy az felveti a szándékos bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúját.

Nem beszélve arról, hogy 2017. március 14-én a VIII/2477-7/2017. iktatószámú levélben Ön volt az, aki bejelentette az Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálynak, hogy a Ket. 43§-ának (4) bekezdése alapján – éppen az ügyben érintett XIX. kerületi ingatlan vonatkozásában – a Kispesti Önkormányzat Hivatalával szemben kizárási ok áll fenn. Ezek alapján Ön ezt a vizsgálatot nem is folytathatta volna le.

A fentiek miatt nem tudom elfogadni az Ön által lefolytatott vizsgálat eredményét.

Kérem biztosítson számomra lehetőséget jegyzői fogadóórára, hogy tájékoztathassam mindazon okiratokkal bizonyítható tényekről, amelyek felvetik az alapos gyanúját a közokirat hamisítás, hivatali visszaélés és bűnpártolás bűncselekmények elkövetésének az Ön által vezetett hivatalban.

Üdvözlettel:
Dankó József

Hivatkozása ide

Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy elektronikus levelével hozzánk fordult.

A Kispesti Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Irodája a [email address] e-mail címre megküldött elektronikus levelet megkapta, annak feldolgozása folyamatban van. Részletes válaszunk megküldéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel:
Sebestyén Andrea
irodavezető

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Kabinet Iroda
1195 Budapest, Városház tér 18-20.
telefon: 3474-567
e-mail: [email address]

Ez egy automatikusan generált üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!
----------
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a 6/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet alapján Hivatalunk a téli igazgatási szünet miatt 2017. december 21. napjától 2018. január 1. napjáig zárva tart.

Az első munkanap 2018. január 2.

Szíves megértésüket köszönjük.

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Dankó József, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dankó József:
Csak a(z) Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei