Ingatlanvásárlások 2013. január és 2014. április között

Ferencz Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Bank részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
hogy a Magyar Nemzeti Bank mely ingatlanokat vásárolta meg 2013. januárja óta, ezen szerződésekkel együtt,
valamint,
ezen szerződésekről született döntéseket megalapozó minden dokumentumot, így különösen a döntésre irányuló előterjesztéseket, döntési javaslatokat, az elkészült értékbecsléseket, hatáselemzéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. április 16.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: MNB Kommunikáció/Információ
Magyar Nemzeti Bank


Attachment utf 8 B QWTDoXN2w6l0ZWxpIHN6ZXJ6xZFkw6lzX01UQS5QREY.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B QWTDoXN2w6l0ZWxpIHN6ZXJ6xZFkw6lzX0dZRU1TWkkuUERG.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B QWTDoXN2w6l0ZWxpIHN6ZXJ6xZFkw6lzX0lQT1NaLlBERg.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Ferencz Gábor!

A Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) érkezett 2014. április 16. napján a KiMittud.atlatszo.hu internetes oldalról az Ön – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű adat igénylésére vonatkozó kérelme, mellyel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

A Magyar Nemzeti Bank a 2013-2014 években összesen három ingatlant vásárolt. Ezek közül az MNB a Budapest, I. kerület 6494 hrsz-ú ingatlant a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény és az MTA elnökének a 41/2012. (XII. 19.) számú határozatával közzétett Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási szabályzatában foglaltak alapján meghirdetett, közjegyző jelenlétében megtartott nyilvános árverés útján vásárolta meg 1,85 milliárd forint összegért.
Ugyanígy a Kecskemét, belterület, 10212. helyrajzi számú ingatlan 1,8 milliárd forint összegű megvásárlására is a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet által meghirdetett, nyilvános, egyfordulós pályázat keretében került sor azzal, hogy a jogügylet 2015. januárjában kerül lezárásra, addig csak kölcsönös részteljesítések történnek és ezen időpontig az ingatlan nem is kerül az MNB tulajdonába. Az árverési és pályázati dokumentumok a Magyar Tudományos Akadémiánál, illetve a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetnél, mint kiíróknál állnak rendelkezésre.
A Budapest V. kerület, 24842 helyrajzi számú ingatlant az MNB egy szakmai érdekképviseleti szervezettől vásárolta meg 450 millió Ft + Áfa összegben.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (5) bekezdése értelmében a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Tekintettel arra, hogy Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) 12. § (4) bekezdés d) pontja szerint az igazgatóság hatáskörébe tartozik az MNB működésével, illetve feladatainak ellátásával kapcsolatos szakmai tervek és programok – ideértve a fejlesztési és működési költségtervet is – jóváhagyása, az igazgatósági döntéseket megalapozó minden dokumentum – így többek között a döntésre irányuló előterjesztések, döntési javaslatok, az elkészült értékbecslések, hatáselemzések – a hivatkozott jogszabályhely alapján nem nyilvánosak.

Tisztelettel:

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PROTOKOLL FŐOSZTÁLY
Magyar Nemzeti Bank
Kommunikáció

Tel.: + 36 (1) 428-2751
Fax: + 36 (1) 429-8000
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ferencz Gábor:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Bank munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Eiffel Palace

A(z) Magyar Nemzeti Bank részére Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei