Ingó vagyontárgyak értékbecslése

Kovács János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Honvédelmi Minisztérium részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kovács János

Tisztelt Honvédelmi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, a kormany.hu weboldalán közzétett kimutatásuk alapján, az alábbi szerződéseket és a kapcsolódó értékbecslések dokumentációját.

Az Önök kimutatása elérhető: http://www.kormany.hu/download/4/b5/c000...

Az igényelt szerződések és értékbecslések:

2. sor
Értékbecslés, lőszer – szakvélemény készítése
8 nap
Bíró József
170 000

13. sor
Független szakértői értékbecslés, ingó vagyontárgyak - szakvélemény készítése
11 nap
Keresztespók Környezetvédelmi Tanácsadó és
Szolgáltató Kft
150 000

17. sor
Értékbecslés, ingó vagyontárgyak - szakvélemény készítése
21 nap
Ozorák István
920 000

18. sor
Értékbecslés, ingó vagyontárgyak - szakvélemény készítése
7 nap
Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft
150 000

19. sor
Értékbecslés, ingó vagyontárgyak - szakvélemény készítése
8 nap
Bíró József
240 000

22. sor
Szakértői értékbecslés, ingó vagyontárgyak - szakvélemény készítése
7 nap
dr. Sándor György
40 000

35. sor
Ingó vagyonelemek értékbecslése - szakvélemény készítése
1 hónap
Ozorák István
710 000

Továbbá a 29, 38, 39, 40 és 42. soron nyilvántartott szerződéseket és értékbecsléseket az A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. vonatkozásában.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 22.

Üdvözlettel:

Kovács János

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács János

Tisztelt Honvédelmi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján adatigénylést terjesztettem elő, melyet 2016. július 22-én, az atlatszo.hu rendszerén keresztül.

http://kimittud.atlatszo.hu/request/ingo...

Az adatigénylésem teljesítésére vonatkozó, törvény által meghatározott határidő eltelt, azonban még nem kaptam választ Önöktől. Ezúton is szeretném kérni a tisztelt Honvédelmi Minisztériumtól az adatigénylésem teljesítését.

Üdvözlettel:

Kovács János

Hivatkozása ide

Feladó: Sajtó osztály
Honvédelmi Minisztérium


Attachment 64 55 2014.B r J zsef szerz d s.pdf
1.8M Download View as HTML

Attachment 64 72 2014.Keresztesp k K rnyezetv delmi Tan csad s Szolg.Kft.szerz d s.pdf
3.5M Download View as HTML

Attachment 187 20 2015.Ozor k Istv n mell klet.pdf
454K Download View as HTML

Attachment 187 20 2015.Ozor k Istv n szerz d s.pdf
1.9M Download View as HTML

Attachment 187 36 2016 Polg ri K zil fegyver s L szervizsg l Kft.mell klet.pdf
230K Download View as HTML

Attachment 187 36 2016 Polg ri K zil fegyver s L szervizsg l Kft.szerz d s.pdf
1.9M Download View as HTML


Tisztelt Kovács János!

 

Elnézését kérjük, a kérésére a választ időben megküldtük, azonban nem a
helyes e-mali címre. Alábbiakban ismételten megküldjük a válaszainkat,
amiből látható hogy hibás email címre ment az üzenet.

 

Megértését és jelzését tisztelettel köszönjük.

 

Tisztelettel:

HM Kommunikációs Osztály

 

From: Sajtó osztály
Sent: Friday, August 05, 2016 2:37 PM
To: '[email address]'
<[email address]>
Subject: közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Kovács János Úr!

 

A 2016. július 22-én kelt közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a kért
szerződéseket ezúton megküldjük oly módon, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 30. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a meg nem ismerhető
adatokat felismerhetetlenné tettük, mivel azok személyes adatok, valamint
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 38. § (7)
bekezdése alapján nem nyilvános adatokat tartalmaznak.

Az értékbecsléseket nem áll módunkban megküldeni, tekintettel arra, hogy a
készítők írásos hozzájárulása és engedélye nélkül egyéb célú
felhasználáshoz nem járulnak hozzá, valamint az elkészült szakvélemények
szerzői jogi védelem alatt állnak.

A 2014. július 1 és 2016. július 11. között kötött vállalkozási
szerződésekről szóló táblázat 39. és 42. sora egy szerződést takar, az
ismétlés hamarosan javításra kerül.

A szerződések mérete miatt több levélben tudjuk továbbítani a kért
szerződéseket.

 

Tisztelettel:

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS OSZTÁLY

Tel: +36-1-474-1109, +36-30-999-2118

Fax: +36-1-474-1110

E-mail: [1][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács János

Tisztelt Sajtó osztály!

Köszönöm a megtisztelő válaszukat!

Üdvözlettel:

Kovács János

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács János:
Csak a(z) Honvédelmi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Rektori keret felhasználása

A(z) Semmelweis Egyetem részére Geödy Péter által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei