Ingyen jegyeket kaphatnak a diákok (közoktatás 1-8. évf.)

Varga Csilla küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Varga Csilla

Delivered

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

https://obuda.hu/wp-content/uploads/2019...

Óbuda újság 2019/2 szám, 30. oldalon a diákok ingyen jegyeket kaphatnak című cikkhez tartozó EMMI program részletei felől szeretnék érdeklődni, tájékoztatást kapni. Kérem részemre a program forrását, összegét, felhasználás módját a felhasználók körét, kedvezményezettjeit (ha lehetséges, megyékre, fővárosban kerületekre bontva, iskolákra bontva), a hozzáférés/igénylés módját, a program részleteit (pl. hol lehet majd felhasználni az ingyen jegyeket) ismertetni szíveskedjenek. Kérem megjelölni szíveskedjenek a program indulásának időpontját, és hogy várhatóan meddig lehet élni a lehetőséggel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 15.

Üdvözlettel:

Varga Csilla

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: 25609-1/2019/ADATVED

 

Kizárólag elektronikus úton kézbesítve

               

Varga Csilla

részére
[1][FOI #12760 email]

 

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Címzett!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról
tájékoztatom.

 

Közérdekű adatigénylés keretében a következő adatokat kérte megküldeni:

„Óbuda újság 2019/2 szám, 30. oldalon a diákok ingyen jegyeket kaphatnak
című cikkhez tartozó EMMI program részletei felől szeretnék érdeklődni,
tájékoztatást kapni. Kérem részemre a program forrását, összegét,
felhasználás módját a felhasználók körét, kedvezményezettjeit (ha
lehetséges, megyékre, fővárosban kerületekre bontva, iskolákra bontva), a
hozzáférés/igénylés módját, a program részleteit (pl. hol lehet majd
felhasználni az ingyen jegyeket) ismertetni szíveskedjenek. Kérem
megjelölni szíveskedjenek a program indulásának időpontját, és hogy
várhatóan meddig lehet élni a lehetőséggel.”

Tájékoztatom, hogy Magyarország Kormánya a nemzeti identitás erősítését
célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozatban hívta
életre a Lázár Ervin Programot, amelyhez a 2019. évben 6 milliárd, míg a
2020. évtől beépülő jelleggel 5,55 milliárd forintot rendelt. A
kormányzati intézkedés célja, hogy minden, az 1-8. évfolyamon tanuló
általános iskolai diák részére megteremtődjön a tanévenként egyszeri
ingyenes színházi, tánc-, és cirkuszi előadások, komolyzenei
hangversenyek, valamint az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának
lehetősége – függetlenül a gyermek lakóhelyétől és családja anyagi
helyzetétől.

 

A program az előzetes tervek alapján a 2019/2020-as tanév folyamán indul,
amelynek valamennyi köznevelési intézmény – legyen az állami vagy egyházi
fenntartású, esetleg magániskola – jelentkezés nélkül részese.

 

A tervek szerint a program közvetlen felelősei a színházak, komolyzenei és
táncegyüttesek lesznek, várhatóan feladatuk is sokrétű: egyrészt a
művészeti program megvalósítása, azaz az előadás biztosítása, a diákok
korának és a köznevelési céloknak megfelelően. Másrészt a szóban forgó
kulturális szervezetek felelnének a program teljes körű lebonyolításáért,
beleértve a logisztikai és koordinációs feladatokat is. Ezen túl azonban a
köznevelési intézményekre is komoly erkölcsi felelősség hárul: az
aktivitás és együttműködés a színházakkal, művészeti társulásokkal –
biztosítva a program sikerét.

 

Az előkészületi munkák jelenleg is zajlanak, a Kultúráért Felelős
Államtitkárság néhány hónapon belül részletes tájékoztatót szervez, ahol a
teljes program a széles nyilvánosság számára is megismerhető lesz.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2019. május 30.

 

Üdvözlettel:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

--------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Varga Csilla:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Internetadó

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei