Ingyenes idősek otthona

Kinczel Mónika küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Kinczel Mónika

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Csepelen van szociális alapon működő idősek otthona? Ha igen melyek ezek? Hogyan lehet bejutni oda? Mennyi időbe kerül, míg el tudják helyezni az idős személyt? És a rászorulóknak akik nehéz anyagi körülmények között élnek mennyit kell fizetniük havonta?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.
megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni
Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 25.

Üdvözlettel:

Kinczel Mónika

Hivatkozása ide

Feladó: Kernné dr. Kulcsár Dóra

 

Tisztelt Kinczel Mónika!

 

Kérdésére az alábbi tájékoztatást adom:

 

Önkormányzatunk fenntartásában nem működik bentlakásos idősek otthona.

 

A kerületben – más szervezet fenntartásában – az alábbi otthonok működnek:

 

1. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona

A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona négy telephelyen működik, amelyek
közül az egyik Csepelen található (1213 Budapest, Tapló u. 1.). Az
intézményben napi ötszöri étkezéssel és folyamatos egészségügyi ellátással
szolgálnak, a mentálhigiénés csoport gondoskodik a szabadidő kellemes
eltöltéséről.

Az otthon Csepel kertvárosában, parkkal övezett területen található,
háromszintes, lifttel ellátott épületben. A férőhelyek száma 60, a
férőhelyeken 19 férfi és 41 nő helyezhető el. Az épületben 29 lakószoba
található, a lakószobák egy- kettő- három- és öt ágyasak.

+------------------------------------------------------------------------+
|  |A Szt. 115 §-a szerint|A Fővárosi   Önkormányzat által|
| |számított |megállapított intézményi térítési|
| | |díj |
| |  | |
| |-----------------------------+---------------------------------|
| | szolgáltatási  |intézményi  |havi   összege |napi  |
| |önköltség |térítési díj| |összege |
| | | |(Ft/hónap) | |
| |(Ft/hónap) |(Ft/hónap) | |(Ft/hónap) |
| | | | | |
| |  | | | |
|--------+----------------+------------+--------------------+------------|
|Átlagos |160.203,- |107.230,- |76.500,- |2.550,- |
|ápolás | | | | |
|--------+----------------+------------+--------------------+------------|
|Fokozott|161.524,- |102.305.- |77.100,- |2.570,- |
|ápolás | | | | |
+------------------------------------------------------------------------+

 

2. Szent József Otthon

 

Fenntartó szervezet neve: Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek
Társulata

Címe: 1085 Budapest, Mária utca 20.

Telefonszám: 06-1-266-0528, 06-1-266-0519

Intézmény neve: Szent József Otthon

Címe: 1214 Budapest, Béke tér 13.

Telefonszám: 06-1-276-4525.

E-mail: [1][email address]

Intézményvezető neve: Lőrinczi Andrea

Intézmény típusa: időseket ellátó ápoló-gondozó otthon

Ellátottak köre: idős szerzetes nővérek, és civil nők.

Férőhelyszám:40 fő ebből 28 emeltszintű, 12 nem emeltszintű.

Az emelt szintű férőhelyek esetén 2 MFt az egyszeri belépési díj.

Fekvő betegek elhelyezésére van lehetőség a III. emeleten található
betegszobákban.

40 férőhelyes, ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon a
Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata fenntartásában.
Az ország egész területéről fogadják az idős hölgyeket. Céluk, az idősek
otthonában elhelyezett személyek életkörülményeinek javítása,
életminőségük növelése. Bekerülés lehetősége a jogszabályokban foglaltak
szerint. Súlyos demens beteget, pszichiátriai és szenvedélybeteget nem
tudnak fogadni. Csak katolikus hitet gyakorló azzal együtt élni tudó, azt
tiszteletben tartó világi hölgyeket tudnak fogadni.

 

További kérdéseivel javaslom, hogy a fenti szervezeteket keresse meg.

 

Tisztelettel:

 

Kernné dr. Kulcsár Dóra

aljegyző

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata

Polgármesteri Hivatala

tel: 06(1)4276-282

e-mail: [email address]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kinczel Mónika:
Csak a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei