Internetadó

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: toma

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1) Az internetadó bevezetésére vonatkozó hatástanulmányokat,
2) tervezeti dokumentációkat,
3) A Magyar Telekom-mal/T-home-mal kötött stratégiai megállapodás részleteit
4) EU-s harmonizációs törvényeket,

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. október 21.

Üdvözlettel:

Sz. Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
0K Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/27565/2014 - közérdekű adatigénylés

 

Sz. Dániel

részére

 

E-mail: [1][FOI #3302 email]

 

Tisztelt Sz. Dániel úr!

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium részére 2014. október 22-én érkezett
közérdekű adatigénylésére az alábbi választ adjuk:

 

-          A távközlési adó internet-szolgáltatásra vonatkozó
kiterjesztése kapcsán készített hatástanulmányok, tervezeti dokumentációk
megismerése a Nemzetgazdasági Minisztérium feladat- és hatáskörének
illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását veszélyeztetné, így azokat
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
 2011. évi CXII. törvény 27. § (6) bekezdése értelmében – nem áll
módunkban megküldeni.

 

-          A Kormány a Magyar Telekom Távközlési Nyrt.- vel – a Deutsche
Telekom AG egyetértésével – kötött stratégiai megállapodásának szövege az
alábbi linken nyilvánosan elérhető:

 

[2]http://2010-2014.kormany.hu/download/b/8...

 

-          Az EU-s harmonizációs törvényekkel kapcsolatos igénylésében nem
jelöli meg, hogy mely törvények kiadását kéri. Kérjük a törvények konkrét
megjelölését.

 

Jogorvoslati tájékoztató

Az Infotv. 31. §-a alapján a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve meghosszabbított
határidő) eredménytelen eltelte esetén, valamint - ha a költségtérítést
nem fizette meg - a másolat készítéséért megállapított költségtérítés
összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1055
Budapest, Markó u. 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez
fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem esetén a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés
összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról,
a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról szóló, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel:

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

Nemzetgazdasági Minisztérium

[3][NGM request email]

Tel.: +36 1 795 5010

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nagy Zoltán hozzászólt ()

A minisztérium válasza törvénysértő, tekintve, hogy az
Infótv. 30. § 3) szerint "az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt."

E szerint 8 nap áll rendelkezésére az adatgazdának, hogy jogszerűen elutasítsa a kérést, ezt követően már teljesítenie kell a kérésben fogalt adatszolgáltatási igényt. A válasz 8 napon túl érkezett.

Link to this

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment T vk zl si ad h tt r 150423.pdf
747K Download View as HTML


NGM/4198/2015 - közérdekű adatigénylés

Sz. Dániel részére

 

e-mail: [1][FOI #3302 email]

 

 

Tisztelt Sz. Dániel!

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztériumhoz benyújtott, NGM/27565/2014 iktatószámú
megkeresésében foglalt közérdekű adatigényléssel kapcsolatban – a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/223/4/V ügyszámhoz
kapcsolódó állásfoglalására is tekintettel – jelen levelünkhöz mellékelten
küldjük a távközlési adó internet-szolgáltatásokra történő
kiterjesztésével kapcsolatban készült háttéranyagokat tartalmazó
dokumentumot.

 

Másolatot kap: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elnöke

 

 

Üdvözlettel:

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]

Tel.: +36 1 795 5010

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

2015. evi koltsegvetes - NetAdo

A(z) Miniszterelnökség részére toma által

találkozó

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére toma által

Futes, Kazan felujitas

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére toma által

CSOK

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei