Internetes sajtótermékek nyilvántartása - Vadhajtások

Boros Dániel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Boros Dániel

Delivered

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő információkat:

2019. február 23-án írásban fordultam Önökhöz az internetes sajtótermékek nyilvántartása okán [ https://kimittud.atlatszo.hu/request/nmh... ].

A kapott válaszban csatoltak egy dokumentumot, mely állításuk szerint tartalmazza mindazon médiumokat, "amelyekkel szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 167. §-a alapján hatósági ellenőrzés vagy hatósági felügyeleti eljárás indult."

A dokumentum nem tartalmazza a Vadhajtások nevű weboldalt [ vadhajtasok.hu ]. A sajtóhírek szerint bejelentés alapján azonban az NMHH ellenőrzési eljárást indított a Vadhajtások ügyében 2019 februárjában, mivel az oldal nem szerepelt az NMHH nyilvántartásában. [ http://kontrahirugynokseg.com/eljaras-in... ].

Kérem adjanak tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy miért nem szerepel a vadhajtasok.hu az Önök által küldött listában.
Amennyiben a sajtóban említett "ellenőrzési eljárás" mást takar, mint az Önök által említett " hatósági ellenőrzés vagy hatósági felügyeleti eljárás", kérem küldjék meg nekem azon médiumok listáját, melyekkel szemben ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁS történt a törvény hatályba lépése óta.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 31.

Üdvözlettel:

Boros Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: KOZERDEKUADATKERES
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Tisztelt Boros Dániel!

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH) 2019. március 31-én, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvényre (Infotv.) hivatkozással küldött adatigénylésére
tekintettel az alábbiakról tájékoztatom.

 

Az NMHH részére 2019. február 23-án megküldött adatigénylésében azt kérte,
hogy a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi
CLXXXV. törvény hatálybalépése óta a kötelező bejelentés elmulasztása
miatt vizsgált online/internetes sajtótermékekről tájékoztassuk, egyebek
mellett annak részletezésével, hogy e vizsgálatok mikor indultak, mikor és
milyen eredménnyel zárultak le, milyen szankciót alkalmazott a Hatóság. Az
előbbiekre figyelemmel az általunk megküldött táblázat csak azon
sajtótermékeket tartalmazta, amelyekkel szemben az eljárások lezárultak. A
Vadhajtások című, [1]www.vadhajtasok.hu elérhetőségű weboldallal
összefüggésben a hatósági ellenőrzés még folyamatban volt a válaszunk
megküldésének időpontjában. Tájékoztatom, hogy a [2]www.vadhajtasok.hu
internetes oldallal összefüggő hatósági ellenőrzés azóta lezárult, ezen
eljárás mellett lezárult továbbá a [3]www.kecskemeti-hirhatar.hu című
sajtótermékkel szemben indított hatósági ellenőrzés is az adatigénylésének
benyújtása óta.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Karácsony Kamilla

főosztályvezető

Általános Jogi Főosztály   

 

Feladó: Boros Dániel <[4][FOI #12534 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések NMHH adatgazdánál"
<[5][NMHH request email]>,
Dátum: 2019. 03. 31 18:41
Tárgy: Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - Internetes sajtótermékek nyilvántartása -
Vadhajtások

--------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
következő információkat:
2019. február 23-án írásban fordultam Önökhöz az internetes sajtótermékek
nyilvántartása okán [
[6]https://kimittud.atlatszo.hu/request/nmh....
A kapott válaszban csatoltak egy dokumentumot, mely állításuk szerint
tartalmazza mindazon médiumokat, "amelyekkel szemben a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvény 167. §-a alapján hatósági ellenőrzés vagy hatósági felügyeleti
eljárás indult."
A dokumentum nem tartalmazza a Vadhajtások nevű weboldalt [ vadhajtasok.hu
]. A sajtóhírek szerint bejelentés alapján azonban az NMHH ellenőrzési
eljárást indított a Vadhajtások ügyében 2019 februárjában, mivel az oldal
nem szerepelt az NMHH nyilvántartásában. [
[7]http://kontrahirugynokseg.com/eljaras-in....
Kérem adjanak tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy miért nem szerepel a
vadhajtasok.hu az Önök által küldött listában.
Amennyiben a sajtóban említett "ellenőrzési eljárás" mást takar, mint az
Önök által említett " hatósági ellenőrzés vagy hatósági felügyeleti
eljárás", kérem küldjék meg nekem azon médiumok listáját, melyekkel
szemben ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁS történt a törvény hatályba lépése óta.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2019. március 31.
Üdvözlettel:
Boros Dániel
-------------------------------------------------------------------
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[8][FOI #12534 email]
Ha a(z) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nem a(z) [9][NMHH request email]
címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük,
írja ezt meg nekünk:
[10]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[11]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.vadhajtasok.hu/
2. http://www.vadhajtasok.hu/
3. http://www.kecskemeti-hirhatar.hu/
4. mailto:[FOI #12534 email]
5. mailto:[NMHH request email]
6. https://kimittud.atlatszo.hu/request/nmh...
7. http://kontrahirugynokseg.com/eljaras-in...
8. mailto:[FOI #12534 email]
9. mailto:[NMHH request email]
10. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
11. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Boros Dániel:
Csak a(z) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei