Intézkedések az "Ügyeskedők a Kvassay úton" c. lakossági bejelentéssel kapcsolatban

Nagy Bálint küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Rendőr-főkapitányság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Nagy Bálint

Tisztelt Budapesti Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2014. szeptember 24-én a www.jarokelo.hu oldalon keresztül megküldött 3141-es számú, hatáskörükbe tartozó lakossági bejelentéssel kapcsolatban milyen intézkedések születtek.
Ahogy a bejelentésben is látszik, az ügyben először megkérdezett BKK szerint is a rendőrségnek van eszköze szankcionálni az ilyen eseteket.
Továbbá kérem, küldjék meg nekem, történt-e bármi olyan rendőri ellenőrzés, amit a bejelentő is javasol, az ügyben kelt jegyzőkönyvekkel, esetleg az említett helyen történ bírságolások számával együtt.
A bejelentés eredeti formájában megtekinthető itt: http://jarokelo.hu/budapest/bejelentesek...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. december 11.

Üdvözlettel:

Nagy Bálint

Hivatkozása ide

Feladó: Dobó József
Budapesti Rendőr-főkapitányság


Attachment 54566.pdf
423K Download View as HTML


Tisztelt Nagy Bálint Úr!

 

Mellékelten megküldöm 2014. december 11. napján küldött közérdekű
adatkérésére a BRFK Hivatala vezetője által a 01000-54566/5/2014.ált.
számon kiadmányozott válasz átiratot.

 

Budapest, 2014. december 22.

 

Tisztelettel: Dobó József közalkalmazott főelőadó

BRFK Hivatala

443-5000/31-599

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy Bálint

Tisztelt Dobó József!

Köszönöm szíves válaszát!
A jövőben, kérem Önöket, ha egy módjuk van rá, akkor közvetlenül a járókelő.hu oldalon kelt lakossági bejelentésre válaszoljanak, amiről minden esetben emailt kapnak a központi BRFK címre.

Üdvözlettel:

Nagy Bálint

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Nagy Bálint:
Csak a(z) Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Emberölés

A(z) Országos Rendőr-főkapitányság részére Takács Vivien által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei