IPA

Zsendovits Ábel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Zsendovits Ábel

Delivered

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a nagymarosi iparűzési adó bevétel éves összegeit 2010-től kezdődően olyan listában, amely tartalmazza az adott évben iparűzési adót befizető cégeket és az általuk az adott évben befizetett iparűzési adó összegét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 28.

Üdvözlettel:

Zsendovits Ábel

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Horváth Béla
Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Zsendovits Ábel!

Közérdekű adatigénylésére a következő választ adom.
Nagymaros Város Önkormányzat iparűzési adó bevételei 2010-től kezdődően a következők szerint alakultak:

2010 44 960 000 Ft
2011 82 518 000 Ft
2012 79 020 603 Ft
2013 53 652 977 Ft
2014 67 240 376 Ft
2015 88 761 428 Ft
2016 68 190 027 Ft
2017 64 571 626 Ft
2018 78 012 464 Ft

Az iparűzési adó bevallása, az adózók által befizetett adó összege nem minősül közérdekű adatnak, hanem az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 127. § (1) bekezdése alapján adótitok körébe tartozik, így arról az Art. 127. § (3) bekezdése alapján kérelmére sem adhatok információt.

Üdvözlettel:

Dr. Horváth Béla
jegyző
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
(27) 595-118
[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Zsendovits Ábel

Delivered

Tisztelt Dr. Horváth Béla!

Köszönöm a választ.

Közérdekű adatigénylésemet a következőképpen pontosítom:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a nagymarosi iparűzési adó bevétel éves összegeit 2010-től kezdődően olyan listában, amely tartalmazza az adott évben iparűzési adót befizető cégeket.

Tisztelettel kérem a válasz kiegészítését a fenti pontosítás szerint.

Köszönöm.

Üdvözlettel:

Zsendovits Ábel

Hivatkozása ide

Feladó: Zsendovits Ábel

Delivered

Tisztelt Dr. Horváth Béla!

Benyújtott adatigénylésemre a válaszadás határideje lejárt. Kérem, szíveskedjen az adatigénylésemre válaszolni.

Köszönöm.

Üdvözlettel:

Zsendovits Ábel

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Horváth Béla
Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Zsendovits Ábel!

Alábbi kérelmére a közérdekű adatigénylésre adott válaszomat a cégek számával tudom évente kiegészíteni. A cégnyilvántartás közhiteles, nyilvános adataiból elérhetőek a nagymarosi székhelyű cégek.
Az adótitok köre miatt egyéb adatot nem adhatok meg Önnek.
Amennyiben a fenti adatot igényli, kérem jelezze.

Üdvözlettel:

Dr. Horváth Béla
jegyző
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
(27) 595-118
[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Zsendovits Ábel

Delivered

Tisztelt Dr. Horváth Béla!

Igen, kérem küldje el az adatokat, amelyek nem minősülnek adótitoknak (iparűzési adót fizető cégek száma évente 2010-től).

Köszönöm.

Üdvözlettel:

Zsendovits Ábel

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Horváth Béla
Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.png
3K Download


Tisztelt Zsendovits Ábel!

 

Az alábbiak szerint küldöm az iparűzési adót fizető vállalkozások
darabszámát.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal

(27) 595-118

[1][Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

 

 

 

Helyi iparűzési adót fizető egyéni vállalkozók, vállalkozások db száma
Van iparűzési adó fizetési 0-s iparűzési adó
Év kötelezettség kötelzettség KATA-s Összesen
Egyéni Egyéni adózás
Vállalkozások vállalkozók Vállalkozások vállalkozók
2010 124 38 93 78 - 333
2011 156 43 117 78 - 394
2012 176 47 125 94 - 442
2013 199 56 113 101 10 479
2014 201 70 124 116 16 527
2015 199 57 101 107 32 496
2016 234 133 57 29 59 512
2017 239 123 67 32 78 539
2018 218 111 51 22 113 515

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Zsendovits Ábel:
Csak a(z) Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei