iPhone beszerzések

Boris Eszter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Bírósági Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Boris Eszter

Tisztelt Országos Bírósági Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Hivatkozva az atlatszo.hu alábbi cikkére:

http://blog.atlatszo.hu/2016/02/18-milli...

kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a 10db mobiltelefonhoz tartozó telefonszámokat és SIM kártya azonosítókat
- a 74db tablethez tartozó telefonszámokat és SIM kártya azonosítókat
- a mobilszolgáltató(k) megnevezését
- azon konkrét személyek (közszolgák) megnevezését és közérdekű
adatait akik a telefonkészüléket, tabletet kapják

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 20.

Üdvözlettel:

Boris Eszter

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Osztály S
Országos Bírósági Hivatal


Attachment Boris Eszternek v laszlev l.pdf
111K Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: Bírósági Főosztály
Országos Bírósági Hivatal


Attachment 2016.OBH.IV.I.3.5 4.pdf
248K Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Boris Eszter hozzászólt ()

Tisztelt OBH!

Kérem, hogy a tekintetben pontosítsák a válaszukat, hogy mit értettek "személyes adat"-on.

Tudomásom szerint a SIM kártyák tulajdonosa általában a Szolgáltató, továbbá a "telefonszám" egy birtokolható dolog, így azok birtokosa is meghatározható. Amennyiben a kért telefonszámoknak a bíróság a birtokosa, akkor ezek nem személyes adatok.

Tisztelettel,
Boris Eszter

Link to this

Feladó: Boris Eszter

Tisztelt Bírósági Főosztály!

Kérem, hogy a tekintetben pontosítsák a válaszukat, hogy mit értettek "személyes adat"-on.

Tudomásom szerint a SIM kártyák tulajdonosa általában a Szolgáltató, továbbá a "telefonszám" egy birtokolható dolog, így azok birtokosa is meghatározható. Amennyiben a kért telefonszámoknak a bíróság a birtokosa, akkor ezek nem személyes adatok.

Üdvözlettel:
Boris Eszter

Hivatkozása ide

Országos Bírósági Hivatal


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment Re 2016.OBH.IV.I.3.5 4..txt
1K Download View as HTML


This is the mail system at host perec.tyrell.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[email address]>: host justice-gate.justice.hu[84.206.25.14] said:
550 Denied by policy (in reply to end of DATA command)

Hivatkozása ide

Feladó: Boris Eszter

Tisztelt Országos Bírósági Hivatal!

Kérem, hogy a tekintetben pontosítsák a válaszukat, hogy mit
értettek "személyes adat"-on.

Tudomásom szerint a SIM kártyák tulajdonosa általában a
Szolgáltató, továbbá a "telefonszám" egy birtokolható dolog, így
azok birtokosa is meghatározható. Amennyiben a kért
telefonszámoknak a bíróság a birtokosa, akkor ezek nem személyes
adatok.

Üdvözlettel:

Boris Eszter

Hivatkozása ide

Országos Bírósági Hivatal


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment Re K z rdek adat ig nyl s iPhone beszerz sek.txt
1K Download View as HTML


This is the mail system at host perec.tyrell.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[OBH request email]>: host justice-gate.justice.hu[84.206.25.14] said: 550
Denied by policy (in reply to end of DATA command)

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Osztály S
Országos Bírósági Hivatal


Attachment v lasz 2016 03 23.pdf
313K Download View as HTML


Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Boris Eszter:
Csak a(z) Országos Bírósági Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei