Ivói ingatlan

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány részére

Kézbesítési hiba vagy valami hasonló történt, amelyet a KiMitTud csapatának ki kell javítania.

Feladó: Sipos Zoltán

Delivered

Tisztelt Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az erdélyi Ivóban, a 109/A szám alatt található ingatlan (2,7 hektáros telek és 2000 négyzetméteres hasznos területű épület) megvásárlásával, építésével kapcsolatos összes szerződést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. október 10.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s Iv i ingatlan.txt
3K Download View as HTML


Az üzenet kézbesítése nem sikerült a következő címzettek vagy csoportok
számára:

[1]"KözAdat Közérdekű adat igénylések MNÜA adatgazdánál"
([MNÜA request email])
Nem található a megadott e-mail cím. Ellenőrizze a címzett e-mail címét,
és küldje el újból az üzenetet. Ha nem szűnik meg a hiba, forduljon a
levelezési rendszergazdához.

Diagnosztikai adatok rendszergazdák számára:

Létrehozó kiszolgáló: EUFXCH01.euf.local

[MNÜA request email]
Remote Server returned '550 5.1.10 RESOLVER.ADR.RecipientNotFound;
Recipient not found by SMTP address lookup'

Eredeti üzenetfejlécek:

Received: from EUFXCH01.euf.local (192.168.50.6) by EUFXCH01.euf.local
(192.168.50.6) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.1.466.34; Tue, 10 Oct
2017 15:47:18 +0200
Received: from nmeg1.nusz.hu (192.168.236.200) by EUFXCH01.euf.local
(192.168.50.6) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.1.466.34 via Frontend
Transport; Tue, 10 Oct 2017 15:47:18 +0200
Received: from smtp.kimittud.org (unknown [52.57.14.250]) by nmeg1.nusz.hu with smtp
id 4ff1_dff5_9b90dce3_0220_4a90_bed0_cae3ee7d9070;
Tue, 10 Oct 2017 16:18:46 +0200
Received: by smtp.kimittud.org (Postfix, from userid 1001)
id 2969120C73; Tue, 10 Oct 2017 13:48:32 +0000 (UTC)
Date: Tue, 10 Oct 2017 13:48:32 +0000
From: =?UTF-8?B?U2lwb3MgWm9sdMOhbg==?=
<[FOI #9868 email]>
To: =?UTF-8?B?IkvDtnpBZGF0?= =?UTF-8?B?IEvDtnrDqXJkZWvFsQ==?= adat
=?UTF-8?B?aWfDqW55bMOpc2Vr?= =?UTF-8?B?IE1Ow5xB?=
=?UTF-8?B?IGFkYXRnYXpkw6Fuw6FsIg==?= <[MNÜA request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat=0AK=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1?=
=?UTF-8?Q?_adat_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_Iv=C3=B3i_ingatlan?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Return-Path: [FOI #9868 email]

References

Visible links
1. mailto:[MNÜA request email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei