Ivói ingatlan bérleti szerződése

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Erzsébet Vagyonkezelő Kft. részére

Az igénylést elutasította a(z) Erzsébet Vagyonkezelő Kft..

Feladó: Sipos Zoltán

Delivered

Tisztelt Erzsébet Vagyonkezelő Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Erzsébet Vagyonkezelő Kft., illetve romániai leányvállalata, a MUNTACOP EXIM SRL által használt romániai (erdélyi) ingatlanok listáját, feltűntetve azok címét.

Továbbá kérem megküldeni részemre az Ivóban, a 109/A szám alatt található, az Erzsébet Vagyonkezelő Kft., illetve romániai leányvállalata, a MUNTACOP EXIM SRL által használt ingatlan bérlésével kapcsolatos szerződést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. szeptember 24.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Erzsébet Vagyonkezelő Kft
Erzsébet Vagyonkezelő Kft.

Tisztelt Sipos Zoltán!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján, a 2017. szeptember 24. napján, az Erzsébet Vagyonkezelő Kft. részére megküldött közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.
Társaságunk nem használ egyetlen romániai (erdélyi) ingatlant sem, valamint nem bérel Ivóban ingatlant.

Üdvözlettel:
Erzsébet Vagyonkezelő Kft.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Sipos Zoltán hozzászólt ()

Tisztelt hölgyem/uram,

a honlapjukon levő tájékoztatás szerint (http://www.erzsebetprogram.hu/erzsebet-t... számomra mégis úgy tűnik, mintha lenne táboruk Ivóban. Az adatigényem fenntartom, kérem adják ki az általam kért iformációt.

üdvözlettel

Sipos Zoltán

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Erzsébet Vagyonkezelő Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Romániai földvásárlás

A(z) Külügyminisztérium részére Sipos Zoltán által

MVM Romania Kft.

A(z) Magyar Villamos Művek Zrt. részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei