Jánoshegyi futóút világítás kialakítása és sítervezés szerződései

Sipos Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében 118 millió Forintot irányoztak elő „Jánoshegyi futóút világítás kialakítása és sítervezés” megnevezéssel. Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a megnevezett feladatok elvégzésére vonatkozó szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 10.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Normafa Park Info
Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény


Attachment Parkfenntart Kert szeti s Szolg ltat Kft k zbesz k zvil g t s 20170203.pdf
741K Download View as HTML


Tisztelt Sípos Péter Úr!

Küldöm a tárgyban megjelölt szerződést.

Üdvözlettel:
Rockov Ildikó
gazdasági ügyintéző
Normafa Park Intézmény

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Rockov Ildikó!

Köszönöm a válaszként megküldött szerződést. A szerződés szövegéből sajnos nem derül ki, hogy milyen munkák elvégzésére vonatkozik. Valószínűsítem, hogy ez az 1. pont szerint a szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokból derül ki. Kérem, szíveskedjék az 1. pontban felsorolt iratokat (felhívás, dokumentáció és a nyertes ajánlat) részemre elektronikusan megküldeni szíveskedjék.

Az eredeti kérdésben nem csupán a János hegyi futóút világításának kialakítására vonatkozó szerződés megküldését kértem, hanem a sítervezésre kötött szerződést is. Kérem, szíveskedjenek ez utóbbit is megküldeni.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Normafa Park Info
Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény

Tisztelt Sípos Péter Úr!

A sí tervezéssel kapcsolatban az ügyintézést, ajánlatkérést, és esetleges szerződés kötést az Önkormányzat intézi, nem a Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény. Kérem ezekről az Önkormányzatban érdeklődjön.

A Jánoshegyi futóút világítással kapcsolatossal kéréseit intézzük, azokat hamarosan küldjük.

Üdvözlettel:
Rockov Ildikó
gazdasági ügyintéző

Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Normafa Park Info
Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény


Attachment 12 Ajanlat Parkfenntarto 170110.pdf
1.9M Download View as HTML

Attachment 05 AF NP vil g t s M D 170104 eszign.pdf
407K Download View as HTML

Attachment 06 D NP vil g t s M D 170104 eszign.pdf
1019K Download View as HTML


Tisztelt Sípos Péter Úr!

Mellékleten küldjük a Jánoshegyi út világításával kapcsolatos kért dokumentumokat.

Üdvözlettel:
Rockov Ildikó
gazdasági ügyintéző

Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Normafa Park Info!

Köszönöm a tájékoztatást és várom a további információkat.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Normafa Park Info!

Köszönettel vettem a szokás szerint korrekt és gyors választ.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Péter:
Csak a(z) Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei