Járási népegészségügyi osztálytól igényelt statisztikai adat

Hollósy küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Székesfehérvári Járási Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Hollósy

Tisztelt Székesfehérvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az évente megjelenő VML kiadványnak az élővírusos oltások
ellenjavallati alpontjában szereplő immunhiányos kórképek közül az
utóbbi 5 évben mely betegségekre hivatkozva adtak védőoltás alóli mentességet, és
évente betegségként hány mentességi eljárást hagytak jóvá?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 8.

Üdvözlettel:

Hollósy Krisztián

Hivatkozása ide

Feladó: Székesfehérvári, Abai, Enyingi, Gárdonyi Kistérségi Népegészségügyi Intézet


Attachment img 510102617.pdf
212K Download View as HTML


Hollósy Krisztián

részére

 

 

 

Tisztelt Uram!

 

Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigénylésére vonatkozó
válaszlevelünket.

 

 

 

 

Tisztelettel:

 

Dr. Almási Ferenc

tiszti főorvos

 

Fejér Megyei Kormányhivatal

Székesfehérvári Járási Hivatala

Népegészségügyi Osztály

Tel: 22/511-721

E-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Hollósy:
Csak a(z) Székesfehérvári Járási Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Ügyészségi elismerések

A(z) Legfőbb Ügyészség részére Mile Éva által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei