Jászberény helyi autóbuszközlekedés

Ézsiás Máté István küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Ézsiás Máté István

Delivered

Tisztelt VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a jászberényi helyi menetrend szerinti személyszállítással kapcsolatos adatokat:
- a jelenleg érvényes közszolgáltatási szerződést minden mellékletével és módosításával
- az Ellátásért felelős által a Szolgáltatóval szemben támasztott kötbérigény mértékét a 2010.01.01 és 2018.12.31 közötti időszakban, éves bontásban
- a 2010.01.01 és 2018.12.31 közötti időszakban Jászberény Város helyi menetrend szerinti személyszállításban résztvevő autóbuszok listáját, mely tartalmazza a jármű forgalmi rendszámát, típusát, gyártási idejét ( év, hó), valamint, hogy mely jármű van felszerelve klímaberendezéssel
- a 2010.01.01 és 2018.12.31 közötti időszakban helyi tarifa szerint értékesített menetjegyek és bérletek számát a jegy/bérlet típusa szerint, éves bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. október 28.

Üdvözlettel:

Ézsiás Máté István

Hivatkozása ide

Feladó: Kommunikáció
VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.


Attachment J szber ny helyi tarifa szerint rt kes tett jegyek b rletek.pdf
286K Download View as HTML


Tisztelt Ézsiás Máté István!

A VOLÁNBUSZ Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131., cg.: 01-10-042156, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) részére 2019.október 28. napján az [VOLÁNBUSZ request email] email címre „Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Jászberény helyi autóbuszközlekedés” tárgyban küldött megkeresésére vonatkozóan tájékoztatjuk, hogy a kért adatokat csatoltan és alábbiakban küldjük.

1. A jelenleg érvényes közszolgáltatási szerződés http://archiv.kmkk.hu/component/content/... linken érhető el minden mellékletével és módosításával együtt.
2. Nem volt ilyen kötbérigény sem a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., sem a jogelőd Jászkun Volán Zrt. esetében.
3. Jászberény Város helyi menetrend szerinti személyszállításban résztvevő autóbuszok adatait visszamenőlegesen nem kezeljük. A helyi személyszállítási közszolgáltatásban az adatgyűjtés napján részt vevő járművek rendszámát, típusát, gyártási idejét, valamint klímaberendezés meglétét az alábbi táblázat tartalmazza.

rendszám típus gyártási év klíma van/nincs
KFV-744 Enterprise Plasma 2007 nincs
NME-435 Enterprise Plasma 2009 nincs
HHG-043 IK-C56 2000 nincs
JNF-317 MAN SL 223 2004 nincs
JXS-238 Enterprise Plasma 2004 nincs
PIG-466 Credo EC 12 2017 van
NWX-360 Volvo 8500 2007 van
FIX-604 IK-256 1997 nincs

4. A csatolt dokumentum tartalmazza a 2010.01.01. és 2018.12.31. közötti időszakban a helyi tarifa szerint értékesített menetjegyek és bérletek számát és típusát éves bontásban.

Felhívjuk figyelmét, hogy közérdekű adatigénylésével kapcsolatos kérelmet a jövőben a [email address] címen tudja benyújtani a Volánbusz Zrt. számára.

Tisztelettel:

VOLÁNBUSZ Zrt.
Kommunikációs Igazgatóság
1091 Budapest, Üllői út 131.
[email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ézsiás Máté István:
Csak a(z) VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

HÉV agglomerációs bevételek

A(z) MÁV-HÉV Zrt. részére Jakabfy Tamás által

shop.bkk.hu

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei