Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Közlekedő Tömeg Egyesület, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Jegykiadó automaták rendelkezésre állása

Közlekedő Tömeg Egyesület küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MÁV-START Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Közlekedő Tömeg Egyesület to read recent responses and update the status.

Feladó: Közlekedő Tömeg Egyesület

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Önök tulajdonában lévő összes jegykiadó automata (JKA) rendelkezésre állásának adatait 2019. összes hónapjára vonatkozólag, hónaponként, 2019. szeptemberig bezárólag, beleértve minden egyes automata…
– azonosítóját (pl.: JKA-921)
– helyszínét (pl.: Vecsés-Kertekalja)
– rendelkezésre állását 0 és 24 óra között, százalékban
– rendelkezésre állását 8 és 20 óra között, százalékban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. október 14.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté
elnökségi tag
Közlekedő Tömeg Egyesület

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Társaságunkhoz 2019. október14.-n beérkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az adatteljesítés időpontját, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29 § (2) szakasza értelmében 15 nappal meghosszabbítjuk.
Figyelembe véve adatigénylésének Társaságunkhoz beérkezett és a válaszadásra meghosszabbított időpontokat, a teljesítés határideje, 2019. november 13.-ra módosul.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt. közadat

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.


Attachment sszes rendelkez sre ll s J lius.xlsx
855K Download View as HTML

Attachment sszes rendelkez sre ll s Augusztus.xlsx
853K Download View as HTML

Attachment sszes rendelkez sre ll s Szeptember.xlsx
843K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

Társaságunkhoz 2019. 10. 14. napon beérkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a következő választ adjuk.

Mellékelten megküldjük a jegykiadó automatákkal kapcsolatos 2019 július 01. – szeptember 30. időszakra vonatkozó rendelkezésünkre álló adatokat.
Az adatok napi és óránkénti bontásban, továbbá az adott hónap összesítő adatait tartalmazzák. Az adatok diagramon is szerepelnek.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Közlekedő Tömeg Egyesület, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Közlekedő Tömeg Egyesület:
Csak a(z) MÁV-START Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Utasszám adatok (40a, 42)

A(z) MÁV-START Zrt. részére Kaliszky Zsolt által

Utasszám adatok

A(z) MÁV-START Zrt. részére Kaliszky Zsolt által

Vasúti kocsira szerelt emelők

A(z) MÁV-START Zrt. részére Szabó Gábor által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei