Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horváth Béla, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Jegyzőkönyvek

Horváth Béla küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Horváth Béla to read a recent response and update the status.

Feladó: Horváth Béla

Tisztelt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

Nagyrév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016.02.15. utáni nyílt képviselő-testületi üléseinek meghívóit, jegyzőkönyveit és határozatait, valamint Nagyrév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016.02.15. utáni zárt képviselő-testületi üléseinek meghívóit, jegyzőkönyveit a közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségét figyelembe véve, és az ülésen hozott döntéseit. ("A zárt ülésen hozott képviselő-testületi döntés is nyilvános." önkormányzati tv. 52.§ (3))

Továbbá szeretném jelezni a Kormányhivatalnak, hogy Nagyrév Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatával ellentétesen nem teljesíti tájékoztatási kötelezettségét a lakosok felé (meghívók, jegyzőkönyvek, határozatok honlapon való elhelyezése). A www.nagyrev.hu oldalon ma, azaz 2015. május 30-án az utolsó elérhető testületi ülés dátuma 2016.02.15.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 30.

Üdvözlettel:

Horváth Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Millye Éva
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal


Attachment image001.jpg
10K Download

Attachment nagyrev 2016 03 21 zart ules hat kivonatok.pdf
176K Download View as HTML

Attachment nagyrev kt jkv 2016 03 02.pdf
1.0M Download View as HTML

Attachment nagyrev kt jkv 2016 04 04.zip
2.0M Download

Attachment nagyrev kt jkv 2016 04 27.pdf
423K Download View as HTML

Attachment nagyrev kt jkv 2016 05 11.zip
945K Download

Attachment nagyrevi jegyzokonyvek megkuldese.pdf
79K Download View as HTML


 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mielőtt kinyomtatná ezt az e-mailt, kérjük, gondoljon környezetére.
Before printing this e-mail, please consider your environmental
responsibility.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horváth Béla, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horváth Béla:
Csak a(z) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei