Jegyzőkönyvek

Csikász Brigitta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Csikász Brigitta

Delivered

Tisztelt Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Pallas Athéné Domus Animae Alapitvány kuratóriumainak és felügyelő bizottságainak idei üléseiről készült azon jegyzőkönyveket 2016. november 30-ig bezárólag, amelyek még nem találhatóak meg a szervezetek honlapján!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 30.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta

Hivatkozása ide

Feladó: Titkárság
Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány

Tisztelt Csikász Brigitta!

Az Alapítványhoz 2016. november 30. napján érkeztetett, – az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű adat igénylésére vonatkozó kérelmével kapcsolatban, annak teljesítése körében az alábbiakról tájékoztatjuk.

A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmében megjelölt kérdés(ek) vonatkozásában tájékoztatjuk, hogy a kért adatok előkészítéséhez nagyszámú adat feldolgozása szükséges, ezért hivatkozva az Infotv. 29. § (2) bekezdésére, az adatkérés megválaszolására rendelkezésre álló törvényi határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Kérjük a jelen tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét!

Budapest, 2016. december 15.

Tisztelettel:
Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Csikász Brigitta

Delivered

Tisztelt Titkárság!

Köszönöm a jelzést!

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta

Hivatkozása ide

Feladó: Titkárság
Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány

Tisztelt Csikász Brigitta!

Az Alapítványhoz 2016. november 30. napján érkeztetett, – az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű adat igénylésére vonatkozó kérelmével kapcsolatban, annak teljesítése körében az alábbiakról tájékoztatjuk.

az Ön által igényelt adatok elérhetőek az alábbi linken:
http://www.padabudapest.hu/pada/kozerdek...

Kérjük a jelen tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét!

Budapest, 2016. december 30.

Tisztelettel:
Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csikász Brigitta:
Csak a(z) Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Jegyzőkönyvek kiadása

A(z) Magyar Nemzeti Bank részére Csikász Brigitta által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei