Jelentős közérdekkel bíró Adatigénylés a 270523.sorszámú igazságügyi szakértői igazolvánnyal kapcsolatban

Horváth József Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Igazságügyi Minisztérium részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Horváth József Péter

Delivered

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hivatalos válaszukat, hogy a 270523. sorszámú igazságügyi szakértői igazolványt mikor és kinek a nevére és részére állították ki, és az erről szóló határozat elektronikus másolatát a hivatalos válaszával együtt megküldeni szíveskedjék.

A nevezett azaz 270523 sorszámon ugyanis az https://inyr.im.gov.hu/Szakertok/Szakert... -n rákeresve nem található eredmény.

A nevezett 270523.sorszámú igazságügyi szakértői igazolvány érvényességének kezdeti időpontja milyen dátumtól értelmezhető, az erről szóló határozatot is szíveskedjék válaszához csatoltan megküldeni.?

Az ezen a 270523. sorszámon kibocsátott igazságügyi szakértői igazolvány érvényessége fennáll-e, avagy valamely oknál fogva megszűnt; ebben az esetben a megszűnés dátumának pontos időpontját és az okát megírni szíveskedjék hivatalos válaszában, az ezeket gazoló határozatot is csatolja válaszához kérem.?

Amennyiben a nevezett 270523 sorszámú igazságügyi szakértői igazolvány érvényességét valamely határozatukkal megszüntették, azon határozat elektronikus másolatát hivatalos válaszával együtt megküldeni szíveskedjék.

A jelen adatigénylésben a 270523 sorszámú igazságügyi szakértői igazolvány tekintetében bármikor állt-e fent érvényességének szüneteltetése és az vagy azok pontosan mikor meddig voltak és milyen okból vagy okokból történtek, az erről szóló határozatokat kérem hivatalos válaszával együtt megküldeni szíveskedjék.?

A 270523. sorszámú igazságügyi szakértői igazolvánnyal kapcsolatosan érkezett-e valaha is bármilyen Bírósági, hatósági, szakhatósági vagy akár kamarai adatszolgáltatás az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Felügyeleti Főosztálya felé, hogy az igazolvány birtokosával szemben bármely okból kezdeményeztek vagy folyamatban van az igazolvány birtokosával szemben a tevékenysége miatt bármely hatóságtól érkezett és az adott szakértővel kapcsolatos hatósági bejelentések rovatban a szakértő adatlapján az IM Szakértőkről nyilvános adatbázisban feltüntetésre kellene kerüljön.

Valamint a 270523 igazságügyi szakértői igazolvány birtokosával szemben érkezett-e valaha is Kamarai bejelentés akár bármilyen kötelező adatszolgátatás elmulasztása végett, vagy egyéb okból vagy etikai vagy fegyelmi vétség elmarasztalása vagy akár ezeknek vizsgálatával kapcsolatosan, az Igazságügyi Felügyeleti Főosztálya felé, amit a Kamarai bejelentések vagy a szakértővel kapcsolatos hatósági bejelentések rovat(ok)ban a szakértő adatlapján az IM Szakértőkről nyilvános adatbázisban feltüntetésre kellene kerüljön.

A nevezett 270523. sorszámú igazságügyi szakértői igazolvány amennyiben bevonásra került bármilyen okból kifolyólag, akkor azt mikor, milyen időpontban szolgáltatta vissza azaz igazságügyi szakértő akinek a részére kiállították, az erről szóló jegyzőkönyvet és határozatot csatolja hivatalos válaszához kérem.?

Kérem a nevezett 270523 sorszámú igazságügyi szakértői igazolvány elektronikus másolatát részemre megküldeni szíveskedjék, ha az rendelkezésre áll, illetve a kimittud.atlatszo.hu weboldalon való feltöltésével, a nevezett határozatot vagy határozatokat és jegyzőkönyvet vagy jegyzőkönyveket valamint a nevezett 006466. sorszámú igazságügyi szakértői igazolvány elektronikus másolatát, mivel álláspontom szerint azoknak tartalma jelentős közérdek miatt szükséges, ezért kérem, hogy megismerhetővé tenni szíveskedjék a kért dokumentumokat és a feltett kérdésekre hivatalos válaszát is megküldeni szíveskedjék.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 2.

Bízva együttműködésükben,
Válaszukig maradok,
Tisztelettel, Köszönettel és Üdvözlettel:

Horváth József Péter

Hivatkozása ide

Feladó: IFFO (IM)
Igazságügyi Minisztérium


Attachment mell klet Horv th J zsef P ter v laszlev lhez 2018.01.10..pdf
56K Download View as HTML

Attachment XX IFFO 3606 6 2017.pdf
288K Download View as HTML


Tisztelt Horváth József Péter Úr!

Dr. Fábián László főosztályvezető-helyettes megbízásából mellékelve küldöm tájékoztatásunkat és annak mellékletét.

Üdvözlettel:

Sáfrán Anikó
titkársági asszisztens

Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Felügyeleti Főosztály
Kossuth tér 2-4.
Telefon +36 (1) 896-3068
Fax +36 (1) 795-0507

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Horváth József Péter

Delivered

Tisztelt IFFO (IM)!
Tisztelt Lángné dr.Süle Anett Igazságügyi Felügyeleti Főosztályvezető úrhölgy!

Köszönöm szíves tájékoztatását.

A továbbiakban is maradok,
Tisztelettel, Köszönettel és Üdvözlettel:

Horváth József Péter

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horváth József Péter:
Csak a(z) Igazságügyi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Igazságügyi szakértő

A(z) Igazságügyi Minisztérium részére Ágnes által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei