Jogi személy elleni intézkedések

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Belügyminisztérium részére

Belügyminisztérium nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Belügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre, hogy a Minisztérium által kezelt adatok szerint a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény alapján hány esetben indítványozták vádiratban jogi személy ellen intézkedés alkalmazását és hány esetben alkalmaztak jogerősen ilyen intézkedést!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. augusztus 30.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (BM)
Belügyminisztérium

Tisztelt Feladó!

 

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium
levelezőrendszere, megérkezett az [1][BM request email] címre.

A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve
továbbítjuk a címzett személynek vagy hivatali szervezetnek.

Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 

 

BM Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály (BM)
Belügyminisztérium


Attachment image001.png
11 Download

Attachment attachment.pdf
11 Download View as HTML


 

Tisztelt Adatigénylő! Tisztelt Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft.!

 
A Belügyminisztérium a tárgyban jelzett közérdekű adatkérésére a
mellékletben szereplő választ adja.

 

 

 

[1]Leírás: Dr. Oszagyán Mihály
cid:image001.png@01CC0E29.5A63A6F0 főosztályvezető
Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály
BELÜGYMINISZTÉRIUM
1051 Budapest, József A. u. 2-4.
 
 tel.: +36 1 999 4322; BM: 12-676
 
e-mail: [2][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály (BM)!

Megküldött válaszuk azt jelenti, hogy az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról szóló 12/2011. (III. 30.) BM rendelet 12. §-a alapján a Belügyminisztérium rendelkezésére álló statisztikai rendszer a kért adatok egyikét sem tartalmazza?

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály (BM)
Belügyminisztérium

 

Tisztelt  Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft.!

 

 

Kérdésükre válaszolva: Igen, a Belügyminisztérium által kezelet ENyÜBS nem
tartalmaz a vádindítvány tartalmára, illetve a bírósági döntésekre
vonatkozó adatokat. Az ENyübs – mint ez az Önök által hivatkozott 12/2011.
BM rendeletből is kiderül – a büneteőeljárás nyomazati szakáról gyűjt
adatokat. Az intézkdésekre történő – a vádirat tartalmába tartozó –
bíróságnak tett javaslat, illetve a bíróság ilyen irányú döntése, nem
része a statisztikai adatgyűjtésnek. Az ENyÜBS elkövetőkre vonatkozó
adatai kizárólag természetes személyekre vonatkozik.

 

Köszönettel.

 

BM Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály (BM)!

Köszönöm szépen a kimerítő tájékoztatást!

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Belügyminisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Egyszerűsített honosítás

A(z) Belügyminisztérium részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei