Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Németh Bálint, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Jogi személlyel szembeni intézkedések indítványozása és alkalmazása 2014-től napjainkig

Németh Bálint küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Legfőbb Ügyészség részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Németh Bálint to read recent responses and update the status.

Feladó: Németh Bálint

Delivered

Tisztelt Legfőbb Ügyészség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Legfőbb Ügyészség által kezelt adatok szerint a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény alapján hány esetben indítványozták vádiratban jogi személy ellen intézkedés alkalmazását és hány esetben alkalmazott a bíróság I. fokon ítéletében jogerősen ilyen intézkedést? Kérem, hogy az adatokat 2014. január 1. és 2017. november 14. közötti időszakra vonatkozóan éves, továbbá megyénkénti bontásban is szíveskedjenek megadni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. november 15.

Üdvözlettel:

Németh Bálint

Hivatkozása ide

Feladó: MKLU WebSite info
Legfőbb Ügyészség

A Legfőbb Ügyészség tájékoztatja, hogy a [FOI #10015 email] címről küldött "Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Jogi személlyel szembeni intézkedések indítványozása és alkalmazása 2014-től napjainkig" tárgy megjelölésű e-mailje az Ügyészség elektronikus levelező rendszerébe 2017.11.15. 8:49:39 -kor megérkezett.

Hivatkozása ide

Legfőbb Ügyészség


Attachment attachment.bin
447K Download


Ügyészség megnevezése: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

Az intézkedés száma: LFIIGA//641-4/2017

Szakrendszer: Igazgatási

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy erre a levélcímre válaszüzenetet ne küldjön, azt az ügyészség nem dolgozza fel. A beadványok benyújtására biztosított e-mail címeket az ügyészség hivatalos honlapján (www.mklu.hu) ismerheti meg.

Az intézkedő ügyészségnek a következő e-mail címre küldhet beadványt: [email address]

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Németh Bálint, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Németh Bálint:
Csak a(z) Legfőbb Ügyészség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei