Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth András, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Jogorvoslati kérelem hallgató részéről

Tóth András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nyíregyházi Egyetem részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Tóth András to read recent responses and update the status.

Feladó: Tóth András

Delivered

Tisztelt Nyíregyházi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2016,2017,2018 és 2019 év jelen napig hány esetben fordult a Nyíregyházi Egyetemhez hallgató jogorvoslati kérelemmel?

Ezek közül hány esetben találta a kérelmet az egyetem alaposnak és hány esetben utasította el ?

Amennyiben nem túl megterhelő az önök számára, kérem a határozatszámokat is tüntessék fel!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 9.

Üdvözlettel:

Tóth András

Hivatkozása ide

Nyíregyházi Egyetem


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s Jogorvoslati k relem hallgat r sz r l.txt
3K Download View as HTML


This is the mail system at host mailhost.nyf.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[email address]> (expanded from <[NYF request email]>): unknown user: "ondercs"

Hivatkozása ide

Sent request to Nyíregyházi Egyetem again, using a new contact address.

Feladó: Tóth András

Delivered

Tisztelt Nyíregyházi Egyetem!

Az adatigénylésem határideje lejárt, kérem minél előbb küldjék meg a közérdekű adatigénylésemre a választ.

Előre is köszönöm.

Kelt: 2019. szeptember 9.

Üdvözlettel:

Tóth András

Hivatkozása ide

Feladó: Rektor
Nyíregyházi Egyetem

Tisztelt Tóth András!
Tisztelettel kérem jelezze, hogy Ön milyen szervezet nevében és milyen
minőségében  kéri az adatközlést. 
Üdvözlettel: 
Vassné dr. habil. Figula Erika 
rektor
Nyíregyházi Egyetem
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
Tel.: +36/42-599-400 2020 mellék
Mobil: +36/30-676-1048
E-mail: [NYF request email]

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: Tóth András <[FOI #12584 email]>
Elküldve: 2019. szeptember 9., hétfő 14:10
Címzett: Rektor <[NYF request email]>
Tárgy: Re: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Jogorvoslati kérelem
hallgató részéről
 
Tisztelt Nyíregyházi Egyetem!

Az adatigénylésem határideje lejárt, kérem minél előbb küldjék meg a
közérdekű adatigénylésemre a választ.

Előre is köszönöm.

Kelt: 2019. szeptember  9.

Üdvözlettel:

Tóth András

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Tóth András

Delivered

Tisztelt Rektor!

Adatigénylésemet, mint magánszemély nyújtottam be.
Az info tv 28. § (1) bekezdése szerint : A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.
Megjegyezni kívánom ,hogy az info tv 29. § (1) szerint: A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.
Jelezni szeretném, hogy ez már lejárt, továbbá nem jelezte, hogy az igény megválaszolására további 15 napot szeretne kérni.

Előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Tóth András

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Minya Károly
Nyíregyházi Egyetem


Attachment HAJOB hallgat i gyek kimutat sa tablazat 2016 1.docx
111K Download View as HTML

Attachment HAJOB hallgat i gyek kimutat sa tablazat 2018 2019.docx
111K Download View as HTML


Tisztelt Tóth András!
Csatolva küldöm a kért adatokat.
Üdvözlettel:

Dr. habil. Minya Károly

mb. oktatási rektorhelyettes

intézetigazgató, főiskolai tanár

Tel.: 06/30/239-6900

E-mail-cím: [email address]

Nyíregyházi Egyetem

4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b

Hivatkozása ide

Feladó: Tóth András

Delivered

Tisztelt Dr. Minya Károly!

Az általam kért információkat az ön által közölt adatok nem tartalmazzák!

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2016,2017,2018 és 2019 év jelen napig hány esetben fordult a Nyíregyházi Egyetemhez hallgató jogorvoslati kérelemmel?

Ezek közül hány esetben találta a kérelmet az egyetem alaposnak és hány esetben utasította el ?

Amennyiben nem túl megterhelő az önök számára, kérem a határozatszámokat is tüntessék fel!

Kérem ezekre választ adni.
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel:

Tóth András

Hivatkozása ide

Feladó: Kancellár
Nyíregyházi Egyetem


Attachment NYEkozerdeku adat 191007.pdf
1.1M Download View as HTML


Tisztelt Tóth András Úr!
Mellékelten megküldöm a Nyíregyházi Egyetem adatszolgáltatását további
szíves használatra.
Üdvözlettel:
Dr. Kvancz József
kancellár

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth András, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Tóth András:
Csak a(z) Nyíregyházi Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

HÖK-kifizetések NYE

A(z) Nyíregyházi Egyetem részére G. Szabó Dániel által

Kancellári kinevezés

A(z) Nyíregyházi Egyetem részére Farkas Irén által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei