Jordániában lévő magyar követség

Mészáros Márta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Külügyminisztérium részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Mészáros Márta

Delivered

Tisztelt Külügyminisztérium!
Nagyra becsült elöljáró és államtitkár Úrak ! (Bus Szilveszter meg Csutora Zsolt és akire tartozik )

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Megkérdezem a nagyra becsült urakat hogy nem követségi dolgozó és nem külügyminisztérium embere milyen hatalommal bír a magyar köztársaság ammáni nagykövetségén?
Van e hivatalos joga a nagykövetnek, helyettesének és annak feleségének utasítást adni ? Ha igen akkor mire és milyen alapon?
Beleszólhat hogy ki legyen a nagykövetségen és mit csináljon? Kineveztethet konzulokat, cserélgetheti a magyar köztársaság embereit kedve szerint? Utasíthatja a KKM vezető miniszterét, államtitkárait?
Ha van ilyen jogosultsága miért nem látni a magyar nagykövetség internetes oldalán?
Ha nincs akkor mivel tudja utasítani a nagykövetet? ("más"életviteli sajátosságával amelyet Jordániában és az arab országokban büntetnek vagy egyéb ? ) Van e valamilyen összefüggés az első beosztott és felesége üzleti ügyeivel, kapcsolataival? Van e összefüggés a nagykövet és első beosztott közös iskolai képzése (Moszkva) között? Ki lehet konzul és minek kell megfelelni? Ki ellenőrzi annak betartását? Hol lehet ezeket kikérni?
Miért nem vesz részt a nagykövet a magyar országon végzettek rendezvényein? Csak akkor jön el ha ott van valamilyen miniszter. Szégyelli azt?
Kérdéseinket a helyi elöljáróságnak, hatóságokhoz is elküldjük adatokkal . Bízunk a magyarok sikerében és aggódunk a fejleményekért.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 14.

Üdvözlettel:

Kader Tarek

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű Adatigénylések
Külügyminisztérium


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment t j koztat s.pdf
654K Download View as HTML


[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

 

Tisztelt Igénylő!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Mészáros Márta:
Csak a(z) Külügyminisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Kitiltás az USA-ból

A(z) Külügyminisztérium részére toma által

USA kitiltás

A(z) Külügyminisztérium részére Nagy Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei