Józsefváros újjáépítése

Balogh Vivien küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Balogh Vivien

Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy Józsefváros újjáépítésének programja mekkora költségvetést igényel?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. november 9.

Üdvözlettel: Balogh Vivien

Hivatkozása ide

Feladó: Kecskeméti László Zsolt
Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.png
11 Download


Balogh Vivien

részére

 

Tárgy: Közérdekű adatszolgáltatás

Tisztelt Asszonyom!

Hivatkozással a 2013. november 9. napján kelt, a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalhoz 2013. november 09. napján
érkezett, elektronikus formában benyújtott közérdekű adatkérésével
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat kiemelt
feladata és céljaként kezelt „Józsefváros újjáépül” programmal kapcsolatos
valamennyi releváns költségvetési adat megtalálható a Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testületének 9/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet
mellékletében, amelyet jelen levelemhez csatolva –  Excel fájlformátumban
– megküldöm Önnek.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Kecskeméti László

jogi előadó

 

[1]Leírás: Budapest Főváros VIII. kerület
cid:[email address]
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Kabinet

Törvényességi és Perképviseleti
Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Tel.: 06-1/4592599

E-mail:
[2][email address]

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Balogh Vivien:
Csak a(z) Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei