jutalmak 2013

Oroszi Babett küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Oroszi Babett

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az önkormányzat és háttérintézményei, a tulajdonában álló cégek vezető beosztásban lévő munkatársai 2013-ban mennyi jutalmat kaptak, milyen indoklással, valamint, hogy a jutalmak kiosztáráról szóló döntést ki támogatta, ki tartózkodott, és ki szavazott nemmel (ha volt szavazás)

Kérem, hogy a jutalmakra vonatkozó adatokat a következő bontásban küldjék el részemre:

- Ki kapta (mely cégnél dolgozik az illető, mi a beosztása, mi a neve)?
- Miért?
- Mennyi jutalmat kapott összesen 2013-ban az adott személy?
- Az adott cég mennyi jutalmat osztott ki összesen 2013-ban?
- Összesen a főváros valamint a háttérintézményei mennyi jutalmat osztottak ki 2013-ban

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. július 31.

Üdvözlettel:

Oroszi Babett

Hivatkozása ide

Feladó: Oroszi Babett

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Adatigénylésem utolsó pontját rosszul fogalmaztam meg:

- Összesen a főváros valamint a háttérintézményei mennyi jutalmat osztottak ki 2013-ban

A főváros helyett természetesen a kerület és háttérintézményeit szerettem volna írni. Ezen felül, a prémiumok is érdekelnének, minden vezető prémiuma, ugyanolyan lebontásban, mint a jutalmak.

Köszönöm, hogy figyelembe veszik a módosítást.

Üdvözlettel:

Oroszi Babett

Hivatkozása ide

Feladó: Kernné dr. Kulcsár Dóra

Tisztelt Oroszi Babett!

 

Hivatkozással 2013. július 31-i megkeresésére, tájékoztatom, hogy
igazgatási szünet miatt 2013. július 22-től augusztus 11-ig Hivatalunk
zárva tartott.

Kérdéseire az alábbiakban adok tájékoztatást:

 

A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak jutalmazásáról a 265/2013. (V.31.) Kt.
határozattal döntött a képviselő-testület és határozott meg
jutalomkeretet. A jutalomkeret felosztásáról a jegyző javaslata alapján a
polgármester döntött a határozatban foglaltak szerint. A határozat
elfogadásakor név szerinti szavazás nem történt, a döntéshozatal során
jelenlévő képviselők egyhangúan (18 igen szavazattal) támogatták a döntés
meghozatalát.

 

A Polgármesteri Hivatal vezetői 2013. évben az alábbi jutalomban
részesültek:

dr. Szeles Gábor jegyző                               400.000,-
Ft+50.000,- Ft Erzsébet utalvány

Kernné dr. Kulcsár Dóra aljegyző             400.000,- Ft+50.000,- Ft
Erzsébet utalvány

Samna Gábor Háni kabinetvezető           400.000,- Ft+50.000,- Ft Erzsébet
utalvány

Dobos Sára titkárságvezető                       300.000,- FT+50.000,- Ft
Erzsébet utalvány

Baksa Lajos irodavezető                              200.000,- Ft+50.000,-
Ft Erzsébet utalvány

Halmos Istvánné ágazatvezető                 200.000,- Ft+50.000,- Ft
Erzsébet utalvány

Kasza Viktória irodavezető                         200.000,- Ft+50.000,-
Ft Erzsébet utalvány

Tódor Istvánné irodavezető                      200.000,- Ft+50.000,- Ft
Erzsébet utalvány

Trefán László ágazatvezető                        200.000,- Ft+50.000,- Ft
Erzsébet utalvány

 

A Hivatal dolgozói – melybe a fenti vezetők által kapott jutalom összege
is beleértendő – között 2013. évben – beleértve az Erzsébet utalvány
formájában nyújtott jutalmat is – összesen 12.701.000,- Ft összegű jutalom
került felosztásra. A tisztségviselők (polgármester és alpolgármesterek)
jutalomban nem részesültek.

 

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezető besorolású
munkavállalói közül Werner Péter vezérigazgató a képviselő-testület
278/2013. (V.31.) Kt. határozat alapján kapta meg prémiumát. A
határozathozatal során név szerinti szavazás nem történt, a jelenlévő
képviselők 14 igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett döntöttek a prémium
kifizetéséről. A Városgazda Zrt. más, vezető állású dolgozói a
vezérigazgató által meghatározott prémiumfeladatok teljesítése alapján,
vezérigazgatói döntéssel részesültek prémiumban az alábbiak szerint:

Werner Péter
vezérigazgató                                                    
6.060.000,- Ft

Kraxner István fejlesztési divízióvezető                              
2.280.000,- Ft

Pethő Lajos városfenntartási divízióvezető                       
2.280.000,- Ft

Lihor Balázs gazdasági divízióvezető                                     
2.280.000,- Ft

Vágvölgyi György ingatlangazdálkodási divízióvezető    4.424.346,- Ft
(2012. évi II. félévi és 2013. I. félévi prémium)

Rostásiné Kiss Anna belső ellenőr                                         
   400.000,- Ft

 

A Városgazda Zrt. munkatársai között 2013. évben vezérigazgatói
engedéllyel – melybe a vezetői prémiumok összege is beleértendő – összesen
32.170.746,- Ft összegű jutalom került felosztásra.

 

A Csepeli Városkép Kft. esetében a dolgozók részére jutalom kifizetésére
2013 évben nem került sor. A társaság ügyvezető igazgatója, Vida István a
képviselő-testület 335/2013. (VI.28.) Kt. határozata alapján 5.040.000,-
Ft összegű prémiumot kapott a kitűzött prémiumfeladatok elvégzésére
tekintettel. A képviselő-testület a döntéshozatal során nem név szerint
szavazott. A jelenlévő képviselők 18 igen, 0 nem és 1 tartózkodással
hozták meg a döntést.

 

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és a gazdálkodási körébe tartozó egyéb
intézmények vezetői közül egyedül a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat
igazgatója részesült 200.000,- Ft+30.000,- Ft összegű jutalmazásban
Semmelweis nap alkalmából. A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat dolgozói
részére kifizethető jutalom összegéről a 266/2013. (V.31.) Kt. határozat
döntött. A határozathozatal során név szerinti szavazás nem volt, a
jelenlévő képviselő egyhangúan (18 igen szavazattal) hozták meg
döntésüket.

 

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága igazgatója, valamint az Önkormányzat
fenntartásában működő óvodák vezetői 2013. évben jutalmat nem kaptak. Az
óvodákban dolgozók Pedagógus nap alkalmából a vezetőkkel együtt egységesen
40.000,- Ft összegű Erzsébet utalványt, a Humán Szolgáltatások
Igazgatósága vezetője és az egészségügyi területen dolgozók egységesen
30.000,- Ft összegű Erzsébet utalványt kaptak Semmelweis nap alkalmából. A
döntést a képviselő-testület 267/2013. (V.31.) Kt. és 268/2013. (V.31.)
Kt. számú döntéseivel hozta meg, mely szavazás során név szerinti szavazás
nem volt, a képviselők egyhangúan (18 igen szavazattal) hozták meg a
döntést.

 

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság esetében 2013. évben ezideig nem
került sor jutalom kifizetésére sem az intézményvezető sem a dolgozók
részére.

 

Az egyes intézményekben összesen kifizetett jutalom összege az alábbiak
szerint alakul:

 

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság          nincs kifizetés

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat            3.120.000,- Ft pénzbeni
jutalom+4.860.000,- Ft Erzsébet utalvány

Humán Szolgáltatások Igazgatósága       1.000.000,- Ft pénzbeni
jutalom+1.500.000,- Ft Erzsébet utalvány

Játéksziget Óvoda                                          1.280.000,- Ft
Erzsébet utalvány

Hétszínvirág Óvoda                                       1.440.000,- Ft
Erzsébet utalvány

Szivárvány Óvoda                                              920.000,- Ft
Erzsébet utalvány

Erdei Óvodák                                                     
 840.000,- Ft Erzsébet utalvány

Gyermekláncfű Óvoda                                 1.520.000,- Ft
Erzsébet utalvány

Csodakút Óvoda                                                800.000,- Ft
Erzsébet utalvány

Népművészeti Óvoda                                     840.000,- Ft
Erzsébet utalvány

Aprajafalva Óvoda                                            720.000,- Ft
Erzsébet utalvány

Tátika Óvoda                                                   
1.520.000,- Ft Erzsébet utalvány

Kádár Kata Óvoda                                          1.120.000,- Ft
Erzsébet utalvány

Gyermeksziget Óvoda                                    880.000,- Ft
Erzsébet utalvány

Kerekvilág Óvoda                                              880.000,- Ft
Erzsébet utalvány

Erdősor Óvoda                                                 1.600.000,-
Ft Erzsébet utalvány

Csillagtelepi Óvoda                                        1.960.000,- Ft
Erzsébet utalvány

Nagy Imre ÁMK                                              1.200.000,- Ft
Erzsébet utalvány

 

Az fenti intézményeket tekintve az összes kifizetés 28.000.000,- Ft
összeget tett ki.

 

Mindösszesen, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat intézményei és a
gazdasági társaságok tekintetében 2013. évben 77.911.746,- Ft összegű
jutalom kifizetés történt.

 

Tisztelettel:

 

Kernné dr. Kulcsár Dóra

aljegyző

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata

Polgármesteri Hivatala

tel: 06(1)4276-282

e-mail: [1][email address]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Oroszi Babett:
Csak a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei