Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Vidos Mihály, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Jutalmak és prémiumok 2010-2014

Vidos Mihály küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Vidos Mihály to read a recent response and update the status.

Feladó: Vidos Mihály

Tisztelt Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az önkormányzat és háttérintézményei, a tulajdonában álló cégek vezető beosztásban lévő munkatársai 2010-2014 között összesen mennyi jutalmat illetve prémiumot kaptak?

Kérem, hogy a jutalmakra és a prémiumokra vonatkozó adatokat a következő bontásban küldjék el részemre:

- Ki kapta (mely cégnél, vagy önkormányzati egységnél dolgozik az illető, mi a beosztása, mi a neve)?
- Miért?
- Mennyi jutalmat kapott összesen 2010-2014-ig az adott személy?
- Az adott cég mennyi jutalmat osztott ki összesen 2010-2014-ig?
- Összesen az Önkormányzat valamint a háttérintézményei mennyi jutalmat osztottak ki 2010-2014-ig?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. július 29.

Üdvözlettel:

Vidos Mihály

Hivatkozása ide

Feladó: Gazdasági Igazgatóság
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 201408131400.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Vidos Mihály!

Csatoltan küldöm "Közérdekű adatigénylés - jutalmak és prémiumok
2010-2014" tárgyban érkezett megkeresésére írt válaszlevelünket.

Üdvözlettel:
Szekeres Istvánné
ügykezelő
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Igazgatóság

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Vidos Mihály, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Vidos Mihály:
Csak a(z) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei