Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gyömöre Máté, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Jutalmak és prémiumok 2013

Gyömöre Máté küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Gyömöre Máté to read a recent response and update the status.

Feladó: Gyömöre Máté

Tisztelt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az önkormányzat és háttérintézményei, a tulajdonában álló cégek vezető beosztásban lévő munkatársai 2013-ban mennyi jutalmat illetve prémiumot kaptak, milyen indoklással?

Kérem, hogy a jutalmakra és a prémiumokra vonatkozó adatokat a következő bontásban küldjék el részemre:

- Ki kapta (mely cégnél, vagy önkormányzati egységnél dolgozik az illető, mi a beosztása, mi a neve)?
- Miért?
- Mennyi jutalmat kapott összesen 2013-ban az adott személy?
- Az adott cég mennyi jutalmat osztott ki összesen 2013-ban?
- Összesen az Önkormányzat valamint a háttérintézményei mennyi jutalmat osztottak ki 2013-ban?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. december 18.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: Gyömöre Máté

Tisztelt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

December 18.-án kelt közérdekű adatigénylésemre a mai napig sem kaptam választ. A törvényes határidő január 2. volt. Kérem, hogy adatigénylésemet megválaszolni szíveskedjenek, ellenkező esetben jogi útra terelem az ügyet.

Üdvözlettel:

Gyömöre Máté

Hivatkozása ide

Feladó: Kommunikációs Iroda
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment iso 8859 2 Q Adatszolg E1ltat E1s.doc.doc
11 Download View as HTML


 

Tisztelt Gyömöre Máté!

 

Több más szerkesztőséghez hasonlóan az Önök megkeresésére is az alábbi
anyagot küldtük meg decemberben.

Most ismét csatoltan küldjük a témában készített összeállítást.

 

Üdvözlettel: Kommunikációs Iroda

 

 

 

 

 

Az alábbiakban küldjük Önnek Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője
nevében a feltett kérdésekre adott, összesített válaszokat:

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere és
alpolgármesterei sem 2011-ben, sem 2012-ben, sem 2013-ban nem részesültek
jutalomban, prémiumban.

 

A kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok
tekintetében az alábbi döntések születtek: 

 

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Társaság: A
jutalmakat félévenként, két részletben (június és december hó) kapták meg
a munkavállalók és az ügyvezető, az alábbi táblázatban foglaltak szerinti
összesítésben:

 

Név Prémium SZÉP kártya SZÉP kártya SZÉP kártya
szálláshely vendéglátás  szabadidő
szolg. (prémium) (prémium) szolg.
(prémium)
Ügyvezető - 1 fő: 700 000,00 0,00 0,00 0,00
Egyéb 7 949 110,00 1 030 000,00 608 000,00 236 000,00
munkavállalók - 41
fő:

 

 

Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű
Társaság: A vezetők a 2012. évi beszámoló elfogadásakor kaptak prémiumot
(ez év májusában), az üzleti terv teljesülése és személyre szabott
feladatok teljesítése alapján:

Ügyvezető - 3 hónap alapbérével egyező összegű prémium: 2.550.000 Ft

Általános, gazdasági és műszaki igazgatók - 2-2 havi bér:
1.300.000-1.650.000 Ft között.

Középvezetők (8 fő) - átlagban 236.625 Ft

2013. évre prémium kiírás nem történt.

 

 

Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság: Júniusban és decemberben került sor jutalom kifizetésre az
állomány részére, összesen bruttó 4.015.000,- Ft (1,5 havi bér).

Az ügyvezető nem részesült jutalomban.

 

 

SZÉPHŐ Zrt.:

Jutalom és prémium-kifizetések:

 

- dolgozók részére: 2013.12.06.    23.265 eFt     155 fő

 

- vezetők részére munkaszerződés szerint, prémiumbeszámoló és igazgatósági
döntés  alapján, adatok ezer forintban:

 

Vezérigazgató 2013.01.09 1 815
2013.09.10 1 670
Összesen: 3 485
Hőszolgáltatási igazgató 2013.01.09 1 244
2013.07.03 1 175
Összesen: 2 419
Stratégiai igazgató 2013.01.09 1 068
2013.07.03 982
Összesen: 2 050
Gazdasági igazgató 2013.01.09 1 068
2013.07.03 982
Összesen: 2 050

 

 

Székesfehérvár Városgondnoksága Korlátolt Felelősségű Társaság:

A Városgondnokságnál évek óta nincs jutalom kifizetés. Béremelés helyett
mozgó bér megállapítása történt a dolgozók teljesítménye arányában. Idén
félévenként kerültek meghatározásra fél–félhavi fizetés mértékében a
keretösszegek, a vezetők differenciálhattak a dolgozók között. A vezetők
idén maximum 2x félhavi bérüknek megfelelő mozgó bért kaphattak, de volt,
aki ennél kevesebbet kapott. Az ügyvezető igazgató 4 éve nem vett fel
semmilyen többletjuttatást.

 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala esetében az alábbi
döntés született: 286 fő között összesen 52 millió forintot osztottak ki,
azaz minden dolgozó átlagosan bruttó 180 ezer forint jutalomban részesült.

 

 

 

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gyömöre Máté, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gyömöre Máté:
Csak a(z) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei