Jutalmak és prémiumok 2013

Báthory Róbert küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Báthory Róbert

Tisztelt Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az önkormányzat és háttérintézményei, a tulajdonában álló cégek vezető beosztásban lévő munkatársai 2013-ban mennyi jutalmat illetve prémiumot kaptak, milyen indoklással?

Kérem, hogy a jutalmakra és a prémiumokra vonatkozó adatokat a következő bontásban küldjék el részemre:

- Ki kapta (mely cégnél, vagy önkormányzati egységnél dolgozik az illető, mi a beosztása, mi a neve)?
- Miért?
- Mennyi jutalmat kapott összesen 2013-ban az adott személy?
- Az adott cég mennyi jutalmat osztott ki összesen 2013-ban?
- Összesen az Önkormányzat valamint a háttérintézményei mennyi jutalmat osztottak ki 2013-ban?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. december 18.

Üdvözlettel:

Báthory Róbert

Hivatkozása ide

Feladó: Göbl Vilmos
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Báthory Róbert!

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában, az
önkormányzati intézményekben és gazdasági társaságokban dolgozó
közalkalmazottak, köztisztviselők, vagy választott tisztségviselők számára
nincs rendszeres juttatásként, vagy alanyi jogon járó jutalom, sem
prémiumfeladat megállapítva.

Sem Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának dolgozói,
vezetői, illetve vezető- vagy választott tisztségviselői, sem az
önkormányzat intézményeinek és gazdasági társaságainak dolgozói, valamint
vezetői nem részesültek jutalomban vagy prémiumban az elmúlt évek
folyamán, ahogyan idén sem részesülnek.

Ettől egyetlen esetben van eltérés: az önkormányzat alkalmazásában álló
valamennyi közfoglalkoztatott, összesen mintegy 820 fő idén karácsonykor
több mint 5.000 Ft értékű, tartós élelmiszerekből álló csomagot kapott. Az
önkormányzat ezzel szeretett volna köszönetet mondani, hogy a
közfoglalkoztatás keretében (elsősorban közterületek rendezésével,
intézményi karbantartási-, valamint városüzemeltetési feladatokkal)
dolgoztak a városért.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Göbl Vilmos
Sajtóreferens
Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
06/62 530 148
06/30 249 9042
[1][email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Báthory Róbert:
Csak a(z) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei