Jutalmak és elbocsátások 2016-ban a hatvani önkormányzatnál

Faragó Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Faragó Zoltán

Delivered

Tisztelt Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
Tisztelt Jegyző Asszony!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

- Hatvan Város Önkormányzatánál milyen összegű jutalmakat osztottak fel, mely köztisztviselők között 2016. január 1. és 2016. november 25. között, különös tekintettel a Köztisztviselők Napjára időzített jutalomkifizetésekre? Ezeknek a kifizetéseknek mi az indoklása?

- Hatvan város polgármestere és a város két alpolgármestere milyen, a fizetésén felüli rendkívüli kifizetésekben, támogatásokban, jutalmakban részesült 2016. január 1. és 2016. november 25. között? Mi indokolta a kifizetéseket?
- Milyen nagyságú a 2016. évre elfogadott jutalomkeret?
- Összesen hány főtől vált meg az Önkormányzat Közös Hivatala elbocsátással, közös megegyezéssel, illetve hány korábban érvényben lévő munkaszerződést nem hosszabbítottak meg 2016. január 1. és 2016. november 25. között?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 28.

Üdvözlettel:

Faragó Zoltán
[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Jegyző
Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment fejlec mail.jpg
8K Download

Attachment qrcode.png
0K Download

Attachment 23603 2.pdf
300K Download View as HTML


--
[1]Polgármesteri Hivatal - Hatvan

Tisztelt Cím!

Lenti közadat kérelmére adott válaszom mellékelten megküldöm.

Tisztelettel:

dr. Szikszai Márta
jegyző
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
+36 37/542-370
[2][Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
[3]http://www.hatvan.hu
[4]http://www.hatvan.hu
FELHÍVÁS AZ ÜZENET BIZALMAS JELLEGÉRE
A jelen üzenetben található információk bizalmasak és az ügyvédi
titoktartás körébe tartozhatnak.
Kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazott(ak) használhatják
fel.
Ha a jelen üzenetnek nem Ön a címzettje, felhívjuk, hogy annak
jogosulatlan
felhasználása, másolása,
terjesztése vagy a tartalmával való visszaélés szigorúan tilos.
Ha az üzenetet tévedésből kapta, kérjük, hogy haladéktalanul értesítsen
bennünket a + 36 37/542-300-os telefonszámon, illetve a küldőt a fenti
e-mail címen,
majd törölje/semmisítse meg a kapott dokumentumot.

PRIVACY AND CONFIDENTIALITY NOTICE
The information contained in this communication is confidential and may be
legally privileged.
It is intended solely for the use of individual or entity to whom it is
addressed and those authorized to receive it.
If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any
disclosure, copying or distribution hereof, or action taken in reliance on
the contents of this transmission is strictly prohibited.
If you have received this communication in error, please immediately
notify us by
telephone at +36 37/542-300 or email the sender, then delete/destroy the
received document.
2016. 11. 28. 10:55 keltezéssel, Faragó Zoltán írta:

Tisztelt Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
Tisztelt Jegyző Asszony!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

- Hatvan Város Önkormányzatánál milyen összegű jutalmakat osztottak fel, mely köztisztviselők között 2016. január 1. és 2016. november 25. között, különös tekintettel a Köztisztviselők Napjára időzített jutalomkifizetésekre? Ezeknek a kifizetéseknek mi az indoklása?

- Hatvan város polgármestere és a város két alpolgármestere milyen, a fizetésén felüli rendkívüli kifizetésekben, támogatásokban, jutalmakban részesült 2016. január 1. és 2016. november 25. között? Mi indokolta a kifizetéseket?
- Milyen nagyságú a 2016. évre elfogadott jutalomkeret?
- Összesen hány főtől vált meg az Önkormányzat Közös Hivatala elbocsátással, közös megegyezéssel, illetve hány korábban érvényben lévő munkaszerződést nem hosszabbítottak meg 2016. január 1. és 2016. november 25. között?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 28.

Üdvözlettel:

Faragó Zoltán
[5][email address]

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[6][FOI #8059 email]

Ha a(z) Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z) [7][Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
3. http://www.hatvan.hu/
5. mailto:[email address]
6. mailto:[FOI #8059 email]
7. mailto:[Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Jegyző
Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment fejlec mail.jpg
8K Download

Attachment qrcode.png
0K Download

Attachment 23603 4.pdf
171K Download View as HTML


[1]Polgármesteri Hivatal - Hatvan

Tisztelt Cím!

Lenti közadat kérelmére adott válaszom mellékelten megküldöm.

Tisztelettel:

dr. Szikszai Márta
jegyző
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
+36 37/542-370
[2][Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
[3]http://www.hatvan.hu
[4]http://www.hatvan.hu
FELHÍVÁS AZ ÜZENET BIZALMAS JELLEGÉRE
A jelen üzenetben található információk bizalmasak és az ügyvédi
titoktartás körébe tartozhatnak.
Kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazott(ak) használhatják
fel.
Ha a jelen üzenetnek nem Ön a címzettje, felhívjuk, hogy annak
jogosulatlan
felhasználása, másolása,
terjesztése vagy a tartalmával való visszaélés szigorúan tilos.
Ha az üzenetet tévedésből kapta, kérjük, hogy haladéktalanul értesítsen
bennünket a + 36 37/542-300-os telefonszámon, illetve a küldőt a fenti
e-mail címen,
majd törölje/semmisítse meg a kapott dokumentumot.

PRIVACY AND CONFIDENTIALITY NOTICE
The information contained in this communication is confidential and may be
legally privileged.
It is intended solely for the use of individual or entity to whom it is
addressed and those authorized to receive it.
If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any
disclosure, copying or distribution hereof, or action taken in reliance on
the contents of this transmission is strictly prohibited.
If you have received this communication in error, please immediately
notify us by
telephone at +36 37/542-300 or email the sender, then delete/destroy the
received document.
2016. 12. 09. 14:52 keltezéssel, Faragó Zoltán főszerkesztő írta:

Tisztelt Cím, avagy Jegyző Asszony,
Köszönöm a lehetőséget, természetesen befizettem a kért összeget, és 15
napon belül várom az adathalmazt. Addig is szeretnék kérni egy részletes
indoklást, pontosan hogyan számolták ki a kérdéses 6 órányi munkát?
Szép napot,
üdvözlettel,

Faragó Zoltán

főszerkesztő
HatvanOnline.hu

On Wed 07/12/16 16:04 , Jegyző [5][Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] sent:

--
[6]Polgármesteri Hivatal - Hatvan

Tisztelt Cím!

Lenti közadat kérelmére adott válaszom mellékelten megküldöm.

Tisztelettel:

dr. Szikszai Márta
jegyző
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
+36 37/542-370
[7][Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
[8]http://www.hatvan.hu
[9]http://www.hatvan.hu
FELHÍVÁS AZ ÜZENET BIZALMAS JELLEGÉRE
A jelen üzenetben található információk bizalmasak és az ügyvédi
titoktartás körébe tartozhatnak.
Kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazott(ak)
használhatják fel.
Ha a jelen üzenetnek nem Ön a címzettje, felhívjuk, hogy annak
jogosulatlan
felhasználása, másolása,
terjesztése vagy a tartalmával való visszaélés szigorúan tilos.
Ha az üzenetet tévedésből kapta, kérjük, hogy haladéktalanul
értesítsen
bennünket a + 36 37/542-300-os telefonszámon, illetve a küldőt a fenti
e-mail címen,
majd törölje/semmisítse meg a kapott dokumentumot.

PRIVACY AND CONFIDENTIALITY NOTICE
The information contained in this communication is confidential and
may be
legally privileged.
It is intended solely for the use of individual or entity to whom it
is
addressed and those authorized to receive it.
If you are not the intended recipient, you are hereby notified that
any
disclosure, copying or distribution hereof, or action taken in
reliance on
the contents of this transmission is strictly prohibited.
If you have received this communication in error, please immediately
notify us by
telephone at +36 37/542-300 or email the sender, then delete/destroy
the
received document.
2016. 11. 28. 10:55 keltezéssel, Faragó Zoltán írta:

Tisztelt Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
Tisztelt Jegyző Asszony!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

- Hatvan Város Önkormányzatánál milyen összegű jutalmakat osztottak fel, mely köztisztviselők között 2016. január 1. és 2016. november 25. között, különös tekintettel a Köztisztviselők Napjára időzített jutalomkifizetésekre? Ezeknek a kifizetéseknek mi az indoklása?

- Hatvan város polgármestere és a város két alpolgármestere milyen, a fizetésén felüli rendkívüli kifizetésekben, támogatásokban, jutalmakban részesült 2016. január 1. és 2016. november 25. között? Mi indokolta a kifizetéseket?
- Milyen nagyságú a 2016. évre elfogadott jutalomkeret?
- Összesen hány főtől vált meg az Önkormányzat Közös Hivatala elbocsátással, közös megegyezéssel, illetve hány korábban érvényben lévő munkaszerződést nem hosszabbítottak meg 2016. január 1. és 2016. november 25. között?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 28.

Üdvözlettel:

Faragó Zoltán
[10][email address]

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[11][FOI #8059 email]

Ha a(z) Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z) [12][Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[13]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[14]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
3. http://www.hatvan.hu/
5. mailto:[Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
7. mailto:[Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
8. http://www.hatvan.hu/
10. mailto:[email address]
11. mailto:[FOI #8059 email]
12. mailto:[Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
13. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
14. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Faragó Zoltán:
Csak a(z) Hatvan Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei