Jutalomkifizetések

Tóth Róbert küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kalocsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Tóth Róbert

Tisztelt Kalocsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. 2012 folyamán kaptak-e jutalmat az önkormányzat vezető
tisztségviselői(polgármester, alpolgármesterek, jegyző, aljegyző)?
Ha igen, név szerint mekkora összeget kaptak?
2. 2012 folyamán kaptak-e jutalmat az önkormányzati intézmények
vezető tisztségviselői? Ha igen, intézményenként és név szerint
mekkora összeget kaptak?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 25.

Üdvözlettel: Tóth Róbert

Hivatkozása ide

Feladó: Kalocsa Város Aljegyzője - Dr. Kiss Csaba
Kalocsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Tóth Róbert!
 
 
Tájékoztatom, hogy a Kalocsai Polgármesteri Hivatalban az aljegyző - dr.
Kiss Csaba - a köztisztviselői napon részesült 200.e Ft jutalomban.Az
adatigénylésében szereplő más személyek nem részesültek 2012-ben
jutalomban.
 
 
Tisztelettel.
 
Dr. Kiss Csaba
aljegyző

Hivatkozása ide

Tóth Róbert hozzászólt ()

Tisztelt Dr. Kiss Csaba!

Köszönöm szépen a gyors válaszát!

Üdvözlettel: Tóth Róbert

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Tóth Róbert:
Csak a(z) Kalocsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

jutalmak

A(z) Budapest Főváros Kormányhivatala részére Lakatos Róbert által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei