Jutalomkifizetések 2012-ben

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a minisztérium és háttérintézményeinek munkatársai részére 2012-ben, ezen belül külön az év végén kifizetett jutalmak vagy jutalomjellegű juttatások (prémium,
szabadságmegváltás, stb.) végösszegét, az egy főre jutó
átlagösszeget, valamint vezető beosztású munkatársak esetén nevüket és a kapott pontos összeget.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 14.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: NFM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Tisztelt Címzett!

 

Tájékoztatjuk, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
Ügyfélszolgálati Információs Irodája részére megküldött levelét,
köszönettel megkaptuk.

 

Üdvözlettel,

NFM Ügyfélszolgálati Információs Iroda

 

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta. Kérem, ne válaszoljon
rá.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: NFM - Ügyfélszolgálat
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium


Attachment image001.jpg
11 Download


Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Hivatkozással a 2013. január 14-én benyújtott közérdekű adatszolgáltatásra
irányuló igényére, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 29. § (2)
bekezdése alapján tájékoztatom, hogy – tekintettel az Ön által kért adatok
összetettségére és terjedelmére – a törvényben meghatározott 15 napos
adatszolgáltatási határidőt további 15 nappal meghosszabbítjuk.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy a minisztérium háttérintézményeire vonatkozó
jutalmak és jutalom jellegű kifizetések tekintetében az adatkezelő szerv
nem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, hanem az érintett költségvetési
szerv. Fentiekre tekintettel az adatigénylésre vonatkozó kérését az
érintett intézmények részére továbbítjuk.

 

A NFM irányítása és felügyelete alá tartozó intézmények listája
megtalálható a minisztérium Internetes oldalán közzétett szervezeti és
működési szabályzatban (SZMSZ) az alábbi linken:

 

[1]http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesz...

 

 

Tisztelettel,

 

 

[2]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:       Ügyfélszolgálati Információs
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Iroda
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:       Nemzeti Fejlesztési
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Minisztérium 
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:             1011 Budapest, Fő u.
Leírás: Leírás: Leírás: 44-50.
cid:image001.jpg@01CBB167.91D00CB0 
      Telefon:   06-1-795-67-66
 
                        06-1-795-14-82

      Fax:           06-1-795-06-97

      E-mail: 
[3][NFM request email]

      Web:     [4]www.kormany.hu

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt NFM - Ügyfélszolgálat!

Köszönöm a visszajelzést, várom az adatokat.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: NFM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Tisztelt Címzett!

 

Tájékoztatjuk, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
Ügyfélszolgálati Információs Irodája részére megküldött levelét,
köszönettel megkaptuk.

 

Üdvözlettel,

NFM Ügyfélszolgálati Információs Iroda

 

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta. Kérem, ne válaszoljon
rá.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: NFM Kommunikáció
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium


Attachment attachment.doc
11 Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Ügyfélszolgálatunkra beérkezett levelét megkaptuk, és az abban
foglaltakkal kapcsolatban kérjük, fogadja a mellékelt tájékoztatást!

 

Üdvözlettel:

NFM Kommunikációs Főosztály

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Szponzorálás

A(z) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére Bogád Zoltán által

NEP 2009

A(z) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére Becker András által

METÁR

A(z) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére Becker András által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei