Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön György János, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Juttatások

György János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Felsőgagy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for György János to read a recent response and update the status.

Feladó: György János

Tisztelt Felsőgagy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(Polgármester tiszteletdíjja, költségtérítése, 2010-2013. 08 hó között havi bontásban. Az önkormányzat tulajdonába lévő cégek beszámolói 2010-2012 , kivitelezői szerződések és kifizetések 2008-2012) önkormányzat és az önkormányzat cégei által kötöttek

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. november 9.

Üdvözlettel:György János

Hivatkozása ide

Feladó: György János

Tisztelt Felsőgagy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Ha 15 napon belül jelzi az adatgazda, hogy hosszabbítást kér, akkor az igénylést követően összesen 15+15 napja van a válaszadásra. A válaszadás határideje akkor is meghosszabbodik, ha költségtérítést kérnek az adatok átadásáért, ebben az esetben a költségtérítés elfogadását követően 15 napja van a válaszadásra. Az adatigénylés visszautasításáról vagy a költségtérítésről az adatgazdának az adatigénylés beérkezését követő 8 napon belül kell tájékoztatást adnia.

Üdvözlettel:

György János

Hivatkozása ide

Feladó: Önkormányzat Felsőgagy


Attachment iso 8859 2 Q A K E9pvisel F5 tiszteletd EDj E1r F3l.doc.doc
11 Download View as HTML


Tisztelt György János Úr!

2013. november 9. napján kelt adatigénylésére, majd 2013. november 25.
napján kelt adatigénylés teljesítés felszólításra az alábbiakról
tájékoztatom.
Felsőgagy Község Önkormányzat Polgármesterének illetményét az önkormányzati
választás után megtartandó alakuló ülésen határozza meg a képviselő-
testület. Felsőgagy képviselő- testületének alakuló ülése 2010. október 12.
napján került megtartásra, ahol a 19/2010.(X.12.) K-t. határozattal fogadták
el a polgármester illetményét és költségátalányát, melyet jelen válaszom
mellékleteként csatolok.
A Polgármester illetményének havi bontásban történő kimutatását nem tartom
célszerűnek, tekintettel arra, hogy bére állandó. Tájékoztatom továbbá, hogy
a Polgármester ezen ciklusban költségtérítést nem vett fel az
önkormányzattól az önkormányzat szűkös anyagi keretei miatt.
Az önkormányzatnak birtokában nincsenek cégek beszámolói, illetve
kivitelezői szerződések sem, ezért erről tájékoztatás nem tudok adni.

Kelt.: Felsőgagy, 2013. november 27.

Mitró János jegyző megbízásából:

Varga- Jancsó Réka

Aljegyző

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön György János, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő György János:
Csak a(z) Felsőgagy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei