K-vitamin-profilaxis - 2012-ben érvényben lévő minisztériumi utasítás

Antal Béla újságíró küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Antal Béla újságíró

Delivered

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1. A gyermek-háziorvosok (újszülött-csecsemő gyógyászok) számára 2012. esztendőben volt hatályos minisztériumi utasítást, és/vagy módszertani útmutatót, illetve bármilyen, írásban kiadott orvos-szakmai ajánlást megküldeni szíveskedjenek az újszülött csecsemőnek adandó K-vitamin-profilaxis vonatkozásában.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. március 28.

Üdvözlettel:

Antal Béla újságíró

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment Csecsem s Gyermekgy gy szati Szakmai Koll gium K vitamin profilaxis 2....pdf
108K Download View as HTML


Iktatószám: 22128-1/2018/JISZOC Melléklet: 1 db

Antal Béla
részére

[FOI #10719 email]

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

Tisztelt Címzett!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2011.03.29-től 2013.12.31-ig érvényes „Egészséges újszülöttek ellátása a szülőszobán és a gyermekágy ideje alatt”, valamint a 2009.11.25-től 2012.12.31-ig érvényes „Az egészséges csecsemő táplálásáról” című szakmai protokolljai foglalkoznak K-vitamin-profilaxissal. „A házi gyermekorvos kompetencia listája” című 2010.05.07-től 2013.12.31-ig érvényes szakmai protokoll felsorolás szinten említi a K-vitamin-profilaxis elindítását, mint a házi gyermekorvosok tevékenységi körébe tartozó elemet.
Fentiek tartalma nyilvánosan hozzáférhető a https://kollegium.aeek.hu/Iranyelvek/Index internetes oldalon.

Tájékoztatom továbbá arról, hogy a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium 2008. januárban a K-vitamin profilaxisról kiadott útmutatója részletes leírást tartalmaz a témával kapcsolatban, az említett dokumentumot a csatolt melléklet tartalmazza.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2018. április 12.

Tisztelettel,

Emberi Erőforrások Minisztériuma

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Antal Béla újságíró

Delivered

Tisztelt Közadat (EMMI)!

Részletes tájékoztatásukat szívélyes köszönettel nyugtáztam.

Üdvözlettel:

Antal Béla újságíró

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Antal Béla újságíró:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei