Kábelfektetés a Normafa körüli erdőben

Sipos Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pilisi Parkerdő Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Pilisi Parkerdő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Normafa területéhez tartozó erdőben, a Budakeszi úton lévő Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézettől a Libegő felső végállomása melletti transzformátor állomásig az Észak-Budai Zrt. kábelfektetési munkákat végez. A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat jegyzőjének tájékoztatása szerint az erdőben végzett munkákhoz a terület kezelőjeként Önök adtak engedélyt.

Kérem, hogy szíveskedjenek elektronikus úton megküldeni részemre az erdőben végzett kábelfektetési munkákra az Észak-Budai Zrt. részére kiadott engedélyeket

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június 7.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Szedlacsek Rozália
Pilisi Parkerdő Zrt.


Attachment Bp XII f ldk bel rekonstrukci erd szeti hat s gi ll sfoglal s.pdf
80K Download View as HTML

Attachment Bp XII f ldk bel rekonstrukci NFA tulajdonosi nyilatkozat Bp XII 010503p21 s 010886p34 hrsz.pdf
73K Download View as HTML

Attachment Terp84 7p2015PP Zrt el zetes vagyonkezel i f ldk bel rek 10886 34 hrsz re.pdf
48K Download View as HTML

Attachment Terp124 1p2016 Bp XII 010503p21 s 010886p34 hrsz f ldk bel rekonstrukci munkav gz s tudom sul v tele 201560704.pdf
45K Download View as HTML

Attachment Terp200 1p2015 tudom sul v tel vezet krekonstrukci ra Bp XII 010503p21.pdf
45K Download View as HTML

Attachment SKM C3350170613085402.pdf
596K Download View as HTML


 

 

Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

 

 

Csatoltan megküldöm közérdekű adatigénylésével kapcsolatos
válaszlevelünket.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Zambó Péter

vezérigazgató

Pilisi Parkerdő Zrt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Szedlacsek Rozália!

Köszönöm a gyors és részletes választ.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Péter:
Csak a(z) Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei