Kábítószerrel kapcsolatos vádemelések. büntetőügyek adatai

Selmeci János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Legfőbb Ügyészség részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Legfőbb Ügyészség munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Legfőbb Ügyészség munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Selmeci János

Tisztelt Legfőbb Ügyészség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 2013. Július 1. után lefolytatott vagy megkezdett kábítószerrel kapcsolatos vádemelések, büntetőügyek összesített adatait.

Egészen pontosan a következők érdekelnek:

Hány vádemelés történt 2013. Július 1. óta kábítószerrel kapcsolatos ügyekben?
Hány vádemelés történt fogyasztókkal és hány kereskedőkkel szemben?
Hány fogyasztókkal szembeni vádemelést zárult elmarasztaló ítélettel, milyen ítéletek születtek?
A kábítószerrel kapcsolatos büntetőügyek lefolytatása átlagosan mennyi időbe és mennyibe kerül?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 18.

Üdvözlettel: Selmeci János

Hivatkozása ide

Feladó: MKLU WebSite info
Legfőbb Ügyészség

A Legfőbb Ügyészség tájékoztatja, hogy a [FOI #6733 email] címről küldött "Közérdekű adat igénylés - Kábítószerrel kapcsolatos vádemelések. büntetőügyek adatai" tárgy megjelölésű e-mailje az Ügyészség elektronikus levelező rendszerébe 2016.04.18. 23:01:06 -kor megérkezett.

Hivatkozása ide

Legfőbb Ügyészség


Attachment attachment.bin
98K Download


Ügyészség megnevezése: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

Az intézkedés száma: LFIIGA//349-2/2016

Szakrendszer: Igazgatási

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy erre a levélcímre válaszüzenetet ne küldjön, azt az ügyészség nem dolgozza fel. A beadványok benyújtására biztosított e-mail címeket az ügyészség hivatalos honlapján (www.mklu.hu) ismerheti meg.

Az intézkedő ügyészségnek a következő e-mail címre küldhet beadványt: [email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Selmeci János:
Csak a(z) Legfőbb Ügyészség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei