Kálvária téri "ideiglenes" kettőskereszt fennmaradása

Simon György küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Simon György

Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi kérdésemre a válaszukat:

Tudomásom szerint, 2011. decemberében kapott egy ideiglenes engedélyt karácsonyi időszakra egy szervezet, hogy a Kálvária téren karácsonyi dekorációként egy hatalmas kettős keresztet állítson.
Tegnap örömmel láttam,hogy a tér megújul, de azt nem értettem, hogy a 2011 óta el nem bontott keresztet a munkagépek miért kerülgetik. Miért nem bontják azt el és miért nem állítják helyre a jogszerű állapotot?
Persze lehet, hogy én maradtam le a fennmaradási engedély kiadásáról.
Kérdéseim:
- Van-e érvényes fennmaradási engedélye a keresztnek?
- Ha igen akkor mi a száma és hol érem el a határozatot?
- Ha nincs akkor most a felújítással miért nem bontják el?
- Az elbontás költségét rá tudják-e terhelni a kereszt állítójára amiért magától nem bontotta azt le a 2011-es karácsony végével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. április 14.

Üdvözlettel:

Simon György

Hivatkozása ide

Sent request to Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal again, using a new contact address.

Feladó: dr. Kecskeméti László Zsolt
Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.png
11 Download

Attachment iso 8859 2 Q Jkv 5Fkiv 5Feml E9koszlop.pdf.pdf
11 Download View as HTML


Simon György úr

részére

 

Tárgy: Közérdekű adatszolgáltatás

Tisztelt Uram!

Hivatkozással a 2014. április 14. napján kelt, a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalhoz ugyanezen a napon
elektronikus formában benyújtott adatigénylésére az alábbiakról
tájékoztatom.

Beadványában a Budapest VIII. kerület Kálvária téren álló kettős
kereszttel kapcsolatban kér információkat.

Fentiekre tekintettel tájékoztatom, hogy az adatkérésében megjelölt kettős
keresztnek a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a
továbbiakban: Önkormányzat) Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága által
hozott 1783/2011.(XI.30.) számú döntése alapján 2011. december 1-től 2012.
január 6-ig volt érvényes közterület foglalási engedélye.

 

A tér végleges terveinek elkészültét követően a kettős kereszt jogi sorsát
az Önkormányzat Képviselő-testülete a 66/2014. (IV.23.) számú
képviselő-testületi határozatában rendezte, amelynek alapján a Kálvária
tér Baross utca és Illés utca által közrefogott területén található kettős
kereszt áthelyezése nem szükséges, mert a tér rehabilitációját nem
befolyásolja.

 

Jelen levelem mellékleteként csatolva küldöm Önnek a releváns
képviselő-testületi határozat jegyzőkönyvi kivonatát.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Tisztelettel:

 

dr. Kecskeméti László

jogi előadó

 

[1]Leírás: Budapest Főváros VIII. kerület
cid:[email address]
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Kabinet

Törvényességi és Perképviseleti
Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Tel.: 06-1/4592599

E-mail:
[2][email address]

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Simon György

Tisztelt dr. Kecskeméti László Zsolt!

Előre is elnézését kérem, mert én nem vagyok jogász így levelét is csak a józanész elvei szerint tudom értelmezni így nem mindig találom benne a kérdéseimre a választ. Feltételezem, hogy bennem van a hiba, ezért kérem még az értelmezésben a segítségét.

Kérdéseim a következőek voltak:

1.- Van-e érvényes fennmaradási engedélye a keresztnek?
Erre a kérdésre megtaláltam a választ: „2011. december 1-től 2012. január 6-ig volt érvényes közterület foglalási engedélye.” Tehát a válasz az, hogy NINCS!

2.- Ha igen akkor mi a száma és hol érem el a határozatot?
Ez is világos. ha nincs érvényes fennmaradási engedélye, akkor száma sincs!

3.- Ha nincs akkor most a felújítással miért nem bontják el?
Erre nem kaptam választ! Ha nincs engedélye, akkor miért áll még?

4.- Az elbontás költségét rá tudják-e terhelni a kereszt állítójára, amiért magától nem bontotta azt le a 2011-es karácsony végével.
Erre se kaptam választ! Azért azt sejtem, hogy rá lehet terhelni és még a kereszt állítója is jól járna mert most ott vannak a munkagépek, nem kell azok odaszállítását kifizetni.

4+1.- Válaszoltak viszont egy fel nem tett kérdésre!
Azt ugyanis nem kérdeztem, hogy szükséges-e a kereszt áthelyezése, mert teljesen egyértelmű, hogy egy nem jogszerűen álló tárgyat nem áthelyezni szoktak, hanem lebontani!
Így a mellékelt határozatot se tudom értelmezni!

Még egyszer elnézését kérem, hogy így jogügyekben járatlanul segítségét kérem az adatszolgáltatás értelmezésében.

Üdvözlettel:

Simon György

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Kecskeméti László Zsolt
Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.png
11 Download


Simon György úr

részére

 

Tárgy: Tájékoztatás

Tisztelt Uram!

Hivatkozással a 2014. április 29. napján kelt, a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalhoz ugyanezen a napon benyújtott
jogértelmezés kérése tárgyú beadványára az alábbiakat adom elő.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete saját hatáskörében eljárva döntött a 2014. április 23.
napján tartott képviselő-testületi ülésen a kettős kereszt, mint vallási
szimbólum fennmaradásának a Kálvária téren, mint közterületen történő
engedélyezéséről.

Tekintettel arra, hogy az említett vallási szimbólum az említett terület
rehabilitációját nem befolyásolja, ezért elbontása sem szükséges, ahogyan
azt a Képviselő-testület 66/2014. (IV.23.) számú határozata is kimondja.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Tisztelettel:

 

dr. Kecskeméti László

jogi előadó

 

[1]Leírás: Budapest Főváros VIII. kerület
cid:[email address]
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Kabinet

Törvényességi és Perképviseleti
Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Tel.: 06-1/4592599

E-mail:
[2][email address]

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Simon György

Tisztelt dr. Kecskeméti László Zsolt!

Nagyon köszönöm gyors válaszát és azt meg különösen, hogy visszaigazolta azt, hogy nem én értelmeztem rosszul az előző levelét.
Ugyanis egy aprócska, de nem elhanyagolható körülmény valóban kimaradt belőle, hogy 2014. április 23.-án a Képviselő-testület nem csak az áthelyezés elkerülhetőségéről döntött, hanem a kettős kereszt fennmaradásáról is.

Mivel az előző levélben csak a 66/2014. (IV.23.) számú határozat lett csatolva, amely kizárólag arról rendelkezik, hogy az áthelyezés nem szükséges ezért már csak arra a határozatra lenne szükségem, amelyikre mostani levelében hivatkozik, amelyben a Képviselő-testülete saját hatáskörében eljárva döntött a kettős kereszt fennmaradásának engedélyezéséről.

Köszönöm, hogy még ezt a hiányzó április 23-ai határozatot is csatolja nekem, mert így már részemről le is zárhatjuk ezt az ügyet és meg is köszönném kielégítő válaszát.

Tisztelettel:

Simon György

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Kecskeméti László Zsolt
Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.png
11 Download

Attachment iso 8859 2 Q dr.M E9sz E1r Erika T E1j E9koztat E1s.PDF.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Simon György Úr!

 

Hivatkozással a 2014. április 30. napján kelt, a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalhoz ugyanezen a napon
elektronikus formában benyújtott levelére szíves tájékoztatásul csatolva
küldöm dr. Mészár Erika aljegyző asszony válasz levelét.

 

Tisztelettel:

 

dr. Kecskeméti László

jogi előadó

 

[1]Leírás: Budapest Főváros VIII. kerület
cid:[email address]
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Kabinet

Törvényességi és Perképviseleti
Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Tel.: 06-1/4592599

E-mail:
[2][email address]

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Simon György:
Csak a(z) Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei