Kamarai hozzájárulások és felhasználásuk, Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2012. január 1-jétől 2017. december 31-ig a kamarai hozzájárulásból befolyt összeget évenkénti bontásban, valamint az e bevétel terhére történt kifizetések megjelölését a kifizetés célja, a felhasznált összeg, illetve a szerződéses partner megjelölésével, szintén évenkénti bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 28.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: VKIK
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

 

2018. május 28-án érkezett közérdekű adatigénylésére hivatkozva az alábbi
választ adjuk.

 

A kamarai regisztrációs rendszer 2018. május 29-i adatai alapján a
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére 2012. január 1. és
2017. december 31. között összesen 644 791 204 Ft kamarai hozzájárulás
befizetés érkezett az alábbi éves bontás szerint:

-       a 2012. évre vonatkozóan: 114 610 408 Ft,

-       a 2013. évre vonatkozóan: 109 135 403 Ft,

-       a 2014. évre vonatkozóan: 109 549 843 Ft,

-       a 2015. évre vonatkozóan: 104 629 801 Ft,

-       a 2016. évre vonatkozóan: 104 260 927 Ft,

-       a 2017. évre vonatkozóan: 102 604 822 Ft.

 

A beérkezett összegek felhasználására vonatkozóan a Veszprém Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara éves tevékenységével, működésével kapcsolatos
szakmai és pénzügyi beszámolók, feladattervek megtalálhatók honlapunk
„Működés” menüpontjában, vagy az alábbi linkeken:

-       [1]Feladattervek

-       [2]Szakmai Beszámolók

-       [3]Mérlegek és eredménykimutatások és kiegészítő mellékletek

 

A kamarai hozzájárulás felhasználását a kamarai törvény 34/A.§-ának (1)
bekezdése határozza meg, amelynek értelmében a gazdálkodó szervezet a
kamarai közfeladatok ellátásához köteles hozzájárulást fizetni. Ezen
túlmenően a kamarai nyilvántartásba bejegyzett valamennyi gazdálkodó
szervezet részére a kamara a következő térítésmentesen nyújtandó
alapszolgáltatásokat köteles biztosítani:

-       tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási
kérdésekben,

-       üzleti partnerkeresés,

-       pályázatfigyelés.

 

A kamarai hozzájárulásból származó bevételek – kiegészítve az önkéntes
kamarai tagdíjakkal és egyéb bevételeinkkel – ezen alapszolgáltatások és
az ezekhez szorosan kapcsolódó alábbi kamarai közfeladatok ellátására
(szolgáltatások, kiadványok, újság, rendezvények, képzések stb.), azok
technikai, infrastrukturális és humán erőforrás (bérjellegű kifizetések)
feltételeinek fenntartására kerülnek felhasználásra.

-       általános gazdasági érdekérvényesítés,

-       tanácsadás,

-       gazdasági tárgyú előterjesztések és jogszabályok, tervezetek
szakszerű véleményezésének biztosítása,

-       az üzleti forgalom biztonságának és a piaci magatartás
tisztességének megőrzése, fokozása,

-       a gazdasági kamaráknál vezetetett nyilvántartások egységes
rendszerének kialakítása,

-       nemzetközi kereskedelemfejlesztés,

-       stb.

 

Tájékoztatjuk, hogy a kamarai hozzájárulásból származó bevételek terhére
teljesített kifizetéseket elkülöníthetően nem tartjuk nyilván, azonban
kizárólag a jogszabályban meghatározott működési célokra használjuk fel,
amelyet [4]független könyvvizsgálói jelentésekkel is alá tudunk
támasztani. Emellett éves működésünket (bevételeink felhasználását,
kiadásaink alakulását) és következő évi feladatterveinket kamaránk
[5]Ellenőrző Bizottsága, Elnöksége és Küldöttgyűlése hagyja jóvá minden
évben.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Somogyi Istvánné főtitkár

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Tel.: +36-88-429-008

Fax: +36-88-412-150

[6][VKIK request email]

[7]www.veszpremikamara.hu

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei