Kamarai hozzájárulások és felhasználásuk, Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2012. január 1-jétől 2017. december 31-ig a kamarai hozzájárulásból befolyt összeget évenkénti bontásban, valamint az e bevétel terhére történt kifizetések megjelölését a kifizetés célja, a felhasznált összeg, illetve a szerződéses partner megjelölésével, szintén évenkénti bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 28.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara


Attachment FMKIK kamarai hozz j rul s bev tel 2012 2013 2014 2015 2016 2017.xls
39K Download View as HTML


Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

Az Önöknek lentiekben olvasható e-mail a csatolmányokkal nem volt továbbítható, a több mint 20 Mb csatolmány miatt. A kamarai hozzájárulás adatsort jelen e-mailhez mellékletként meghagytuk és a csatolmányban küldendő anyagokat az Önök által megadott kimittud.atlatszo.hu weboldalra fel fogjuk tölteni.

E-mailen érkezett közérdekű adatigénylésére válaszul az alábbiakról tájékoztatom:

- Jelen e-mailhez csatoljuk a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által a 2012-2017. években befolyt kamarai hozzájárulások kapcsán a beérkezett pénzügyi tételeket összesítve, illetve azok pénzügyi kezeléséről szóló összefoglaló adatokat.

- A 2012. év óta kamaránkhoz befolyt kamarai hozzájárulások tekintetében az erre vonatkozó gazdálkodási adatok a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján bárki számára nyilvánosan elérhetőek. A könnyebb informálódás kedvéért Önök az alábbi linken tekinthetik meg a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara éves mérlegeinek és beszámolóinak tartalmát:
http://www.fmkik.hu/hu/fmkik/fmkik-merle...

- A kamarai hozzájárulások jogcímén befolyt összegeket a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 8. § (2a) bekezdésében írt közfeladatok ellátására fordítja a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, úgy mint a gazdasági-pénzügyi-adózási, hitelhez jutási tanácsadás, üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés céljára. A jogszabályi kötelezettségen túlmutatóan kamaránk évente mintegy 800 térítésmentes programot szervez, amelyeken 10-12 ezer látogató fordul meg, akiket a Kamara Ügyintéző Szervezete, illetve együttműködő szakreferensek és az adott témában jártas partnerek együttműködése útján látunk el hasznos információkkal; gazdasági jellegű hazai és európai trendekről, jogszabályokról; az üzleti környezetbe tartozó egyéb hasznos tájékoztatást nyújtva.

- Kiemelten fontos megjegyeznünk, hogy kamaránk európai uniós üzletfejlesztési és partnerkeresési közvetítő tevékenységet is ellát saját forrásból finanszírozva is a kamarai hozzájárulások felhasználása mellett; segítve ezzel a térség vállalkozásainak külpiacra jutását, az innovációs lehetőségeiket kiszélesíteni; utalunk itt a kamaránk mellett működő Enterprise Europe Network Közép-dunántúli Regionális Irodájára, valamint a HORIZON 2020 elnevezésű európai uniós pályázatra.

- Szíves tájékoztatásul csatoljuk a küldöttgyűlések által évente elfogadott szakmai és pénzügyi beszámolókat, üzleti terveket, amelyek természetesen mérleg adatokat is tartalmaznak; ezekből a kamarai hozzájárulások felhasználásáról is szabatosan nyerhet adatokat.

- Végül megemlítjük, hogy nyilvánvalóan ismert jogszabályi rendelkezés alapján a területi kamarákhoz befolyt kamarai hozzájárulások összegének 10 %-át közvetlenül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére továbbítják a kamarák, így ez a része a kamarai hozzájárulásnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát illeti meg.

Bízunk benne, hogy közérdekű adatigénylésére megfelelő és szabatos információkat továbbítottunk.

Üdvözlettel:
Sipos Éva
főtitkár
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
H-8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Tel.: +36 (22) 510-339
Fax: +36 (22) 510-312
Honlap: http://www.fmkik.hu
www.facebook.com/kamarafejer
E-mail: [FMKIK request email]
Országos üzleti adatbázis: http://www.uzletahalon.hu  Mielőtt kinyomtatná ezt az e-mailt, kérjük, gondoljon környezetére!
               Before printing this e-mail, please consider environment protection!

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei