Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Lehotai Orsolya, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Kancellári elvonás

Lehotai Orsolya küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Corvinus Egyetem részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Lehotai Orsolya to read a recent response and update the status.

Feladó: Lehotai Orsolya

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Azt hallottam, hogy a BCE HÖK idei költségvetéséből körülbelül 5 millió forintot vont el a kancellár. Igaz-e ez az állítás, hogy el lett vonva ez az összeg, és amennyiben igaz, akkor mi az elvonás oka?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. május 19.

Üdvözlettel:

Lehotai Orsolya

Hivatkozása ide

Feladó: Kommunikációs Iroda
Budapesti Corvinus Egyetem


Attachment kozerdekuadatigenyles valasz HOKktgvetes
61K Download View as HTML


Tisztelt Lehotai Orsolya,
Köszönjük megkeresését.

Kérdésére a csatolt mellékletben található összefoglaló anyagot küldjük
válaszul.

Segítő együttműködését megköszönve, üdvözlettel,
Surányi-Szebedinszki B. Szandra

--
Külső Kapcsolatok Igazgatósága // Kommunikációs Iroda
Budapesti Corvinus Egyetem

Telefon: 06 1/482 5298
E-mail: [BCE request email]

2015.05.19. 19:35 keltezéssel, Lehotai Orsolya írta:

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Lehotai Orsolya, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Lehotai Orsolya:
Csak a(z) Budapesti Corvinus Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Civil tagság

A(z) Budapesti Corvinus Egyetem részére Havrilkó László által

Kancellári kinevezés

A(z) Budapesti Corvinus Egyetem részére Farkas Irén által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei