Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Farkas Irén, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Kancellária - adatigénylés

Farkas Irén küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pécsi Tudományegyetem részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Farkas Irén to read a recent response and update the status.

Feladó: Farkas Irén

Tisztelt Pécsi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

Az egyetemekre kancellárokat nevezett ki az állam, azonban
terveikről, feladataikról nem ismerhetett meg sokat a közvélemény,
a minisztériumtól kért információk után sem. A kancellár szintén
közfeladatot ellátó személy, ezért kérem az alábbi információkat
szíveskedjenek kiadni:

- az Egyetemre kinevezett kancellár pályázati anyaga (amelyben
szerepelnek a tervei)
- hivatalba lépése óta kötött szerződések
- a feladatok elvégzéséért járó bármilyen illetemény, juttatás

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 26.

Üdvözlettel:

Farkas Irén

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Főosztály
Pécsi Tudományegyetem

Tisztelt Adatigénylő!

 

Hivatkozással intézményünkhöz benyújtott alábbi közérdekű adatigénylésére,
ezúton kérjük a megkeresésében foglaltak pontosítását a következők
szerint.

 

Adatigénylésében a kancellár hivatalba lépése óta megkötött szerződésekre
vonatkozóan is információkat kér intézményünktől. Tekintettel arra, hogy
az intézmény működésével kapcsolatban rendkivül nagyszámú, a
legkülönbözőbb tárgyú és értékű szerződés, megállapodás került megkötésre
(pld. hallgatói költségtérítési szerződések, szakmai gyakorlatra kötött
megállapodások, eseti bérleti szerződésék, oktatási-kutatási
együttműködések, etc.) az érintett időszakban kérem, hogy adatigénylésével
kapcsolatban szíveskedjék tisztázni és pontosítani, hogy e körben
valamennyi megkötött szerződésre vonatkozóan kér adatszolgáltatást vagy
megkeresése csupán a megkötött szerződések meghatározott szempontok
(tárgya, értéke etc.) alapján behatárolható körére irányul.

 

Tisztelettel:

 

PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály

H-7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Telefon: +36 72/501-500/12378

Fax: +36 72/501-655

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Főosztály
Pécsi Tudományegyetem

Tisztelt Adatigénylő!

 

A 2015. április 26. napján e-mail útján megküldött és a Pécsi
Tudományegyetem tudomására 2015. április 27. napján jutott megkeresésére
válaszolva tájékoztatom, hogy az adatigénylés jelentős terjedelmére, a
kért adatok jellegére tekintettel az Egyetem él az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdésében biztosított lehetőséggel, miszerint ha az
adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az
(1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbítható.

 

Fentiekre tekintettel a kért adatokat legkésőbb 2015. május 27. napjáig
küldjük meg az Ön által megadott e-mail címre.

 

Tisztelettel:

 

PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály

H-7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Telefon: +36 72/501-500/12378

Fax: +36 72/501-655

 

From: Jogi Főosztály
Sent: Tuesday, April 28, 2015 1:09 PM
To: [FOI #4550 email]
Subject: FW: Közérdekű adat igénylés - Kancellária - adatigénylés

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Hivatkozással intézményünkhöz benyújtott alábbi közérdekű adatigénylésére,
ezúton kérjük a megkeresésében foglaltak pontosítását a következők
szerint.

 

Adatigénylésében a kancellár hivatalba lépése óta megkötött szerződésekre
vonatkozóan is információkat kér intézményünktől. Tekintettel arra, hogy
az intézmény működésével kapcsolatban rendkivül nagyszámú, a
legkülönbözőbb tárgyú és értékű szerződés, megállapodás került megkötésre
(pld. hallgatói költségtérítési szerződések, szakmai gyakorlatra kötött
megállapodások, eseti bérleti szerződésék, oktatási-kutatási
együttműködések, etc.) az érintett időszakban kérem, hogy adatigénylésével
kapcsolatban szíveskedjék tisztázni és pontosítani, hogy e körben
valamennyi megkötött szerződésre vonatkozóan kér adatszolgáltatást vagy
megkeresése csupán a megkötött szerződések meghatározott szempontok
(tárgya, értéke etc.) alapján behatárolható körére irányul.

 

Tisztelettel:

 

PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály

H-7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Telefon: +36 72/501-500/12378

Fax: +36 72/501-655

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Farkas Irén

Tisztelt Jogi Főosztály!

Köszönöm a válaszukat! Az előző levelükben felvetett kérdsükre válaszként kérem, hogy az összes, az egyetem által megkötött szerződés, beruházás, illetve beszerzés kerüljön feltüntetésre, amely nem közvetlenül karokhoz, intézetekhez kötődik. Kiemelten kérem, hogy a Kancellária, valamint az az alá tartozó összes szervezeti egység ilyen jellegű adatainak hozzáférését biztosítsák.

Üdvözlettel:

Farkas Irén

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Főosztály
Pécsi Tudományegyetem


Attachment PTE 34090 1 2015.pdf
49K Download View as HTML


 

 

Tisztelt Farkas Irén!

 

 

 

A 2015. április 26. napján " Közérdekű adat igénylés - Kancellária -
adatigénylés" tárgyban érkezett megkeresésére mellékelten megküldjük a
kért tájékoztatást.

 

 

Tisztelettel:

 

 

PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály

7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

telefon: +36 72/501-614

fax: +36 72/501-655

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Pécsi Tudományegyetem
Magyarország első egyeteme – 1367

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Farkas Irén, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Farkas Irén:
Csak a(z) Pécsi Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Kancellária - adatigénylés

A(z) Debreceni Egyetem részére Farkas Irén által

Gólyatábor adatai

A(z) Pécsi Tudományegyetem részére Károlyi Salomon által

Kancellári kinevezés

A(z) Széchenyi István Egyetem részére Farkas Irén által

Kancellári kinevezés

A(z) Semmelweis Egyetem részére Farkas Irén által

Kancellária - adatigénylés

A(z) Óbudai Egyetem részére Farkas Irén által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei