Kari Tanácsi jegyzőkönyvek adatigénylés.

Kis György Márk küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kis György Márk

Delivered

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2013. szeptember 1-től megtartott Kari Tanácsi ülések jegyzőkönyveit és azok mellékleteit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. július 13.

Üdvözlettel:
Kis György Márk

Hivatkozása ide

Feladó: Kis György Márk

Delivered

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar!

Kérem ne felejtsék, hogy a július 13-án beadott közérdekű adatigénylésem határideje hamarosan lejár.

Kelt: 2018. július 25.

Üdvözlettel:

Kis György Márk

Hivatkozása ide

Feladó: SZTE Kancellár


Attachment T j koztat s k z rdek adatig nyl ssel kapcsolatban.pdf
203K Download View as HTML


Tisztelt Kis György Márk!

 

Hivatkozással alábbi levelére, mellékelten megküldöm a Szegedi Tudományegyetem tájékoztatását.

 

Dr. Fendler Judit kancellár megbízásából, tisztelettel:

 

Lantos Ilona

Dr. Lantos Ilona

kancellári referens

 

Szegedi Tudományegyetem

Kancellári Kabinet

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

[1][email address]

+36 62 342 301

+36-30-334 9425

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: KözérdekűadatKözérdekű adat igénylés - Kari Tanácsi jegyzőkönyvek
adatigénylés.
Dátum: Fri, 13 Jul 2018 08:31:23 +0000
Feladó: Kis György Márk [2]<[FOI #11394 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Szegedi Tudományegyetem FOK
adatgazdánál" [3]<[Szegedi Tudományegyetem FOK request email]>

 

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2013. szeptember 1-től megtartott Kari Tanácsi ülések jegyzőkönyveit és azok mellékleteit.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2018. július 13.

 

Üdvözlettel:

Kis György Márk

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:

[4][FOI #11394 email]

 

Ha a(z) Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar nem a(z) [5][Szegedi Tudományegyetem FOK request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:

[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:

[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[FOI #11394 email]
3. mailto:[Szegedi Tudományegyetem FOK request email]
4. mailto:[FOI #11394 email]
5. mailto:[Szegedi Tudományegyetem FOK request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Kis György Márk

Delivered

Tisztelt SZTE Kancellár, tisztelt Lantos Ilona!

Válaszát sajnos nem tudom elfogadni, ugyanis nem látom indokoltnak a költségtérítést.

A Kari Tanács közfeladatot ellátó szerv, mely egy közpénzből működő intézmény egységének irányítását végzi. A KT jegyzőkönyvei (hasonlóan a hierarchiában a KT felett található szenátusi és a hierarchiában a KT alatt található hallgatói önkormányzati jegyzőkönyveikez) nem csupán közérdekből nyilvánosak, de ezeket nyilvánosságra is kell hozni. Az önök belső ügyrendje ennek ellenére csupán a dolgozók és hallgatók számára teszi nyilvánossá, ami nyilvánvalóan jogellenes.

A költségtérítés továbbá túlzó, ugyanis itt amúgy is létező elektronikus dokumentumokat kértem ki. Az időszakban becslésem szerint legfeljebb 50-60 kari tanácsi jegyzőkönyv készülhetett, ezek mellékletekkel együtt sem jelenthetnek néhány órás adatgyűjtésnél több munkát. Feltételezem, hogyha hallgatóként kérném ki ezeket az adatokat, akkor nem kérnének a belső szabályzataik alapján pénzt tőlem, ami jelentős jogsérelem a jelenlegi helyzetemben.

Az általam menedzselt Átlátszó Oktatás az Átlátszó.hu tematikus blogjaként működik. Az elmúlt években számos alkalommal nyertünk meg polgári pereket egyetemek és egyéb szervezetek ellen, a teljesség igénye nélkül: ELTE, BME, SZTE, DE, Klebelsberg Központ. A perek folyamán többször is aktívan alakítottuk a hazai joggyakorlatot - a Debreceni Egyetem elleni perünk határozata bekerült az Ítélőtáblai Határozatok-kiadványba, mely a legjelentősebb határozatokat adja közre.

Amennyiben augusztus 10-e péntekig nem kapom meg az igényelt adatokat, 13-a hétfőn a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulok egy bejelentéssel, és a NAIH által folytatott vizsgálat után polgári peres eljárásban fogom kérelmezni a Törvényszéket, hogy kötelezze az SZTE-FOK-ot az adatok ingyenes kiadására, továbbá törekedni fogok arra, hogy joggyakorlat jöjjön létre a Kari Tanácsi jegyzőkönyvek ab ovo nyilvánosságának előírására.

A NAIH-eljárás és a polgári peres eljárás jelentős médiafelhajtással jár, ugyanis olvasóinkat kötelesek vagyunk tájékoztatni az ilyen jellegű eseményekről. Egy NAIH-beadvány és egy elsőfokú polgári peres eljárás jellemzően 4-5 cikket jelent, melyekből több körbejárja az országos médiafelületeket.

Bízva együttműködésükben:
Kis György Márk

Hivatkozása ide

Feladó: SZTE Kancellár

Tisztelt Levélíró!

Tájékoztatom Önt, hogy az SZTE Központi Épület (H-6720 Szeged, Dugonics
tér 13.) 2018. év augusztus hó 04. napjától augusztus hó 20. napjáig zárva
tart.

Ezen időszak alatt a hivatali ügyintézés szünetel, így levelére
munkatársaink 2018. év augusztus hó 21. napjától válaszolnak, addig szíves
türelmét és megértését kérjük.

Köszönettel:
SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság

--------------------------------------------------------------------------

Dear Writer!

I would like to inform You, that the Central Building of the University of
Szeged (H-6720 Szeged, Dugonics square 13.) is closed from 04th to 20th
August 2018.

During this period the office administration is suspended. Our Colleagues
will respond to your e-mails from 21st August 2018. Thank You for your
understanding.

Sincerely Yours,
The Leadership of the University of Szeged

Hivatkozása ide

Feladó: SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgató

 

Tisztelt Kis György Márk!

 

A Szegedi Tudományegyetemen a központi adatszolgáltatásért az SZTE
kancellárja felel. Kancellár asszony döntött a Szegedi Tudományegyetemhez
benyújtott „Közérdekű adatigénylés - Kari Tanács jegyzőkönyvek
adatigénylés” tárgyú megkeresése vonatkozásában az adatszolgáltatás
teljesítéséről. Azonban az igényelt dokumentumokat jogosultság hiányában a
[1]https://kimittud.atlatszo.hu/ weboldalra feltölteni nem tudjuk,
figyelemmel arra, hogy az jelenleg a [2][Szegedi Tudományegyetem FOK request email] email
címhez kapcsolódóan engedélyezi a feltöltést. Kérem szíves visszajelzését,
hogy az igényelt dokumentumokat hogyan tudjuk az Ön részére eljuttatni
(kb. 62 MB, 47 db file) illetve lehetőség van-e az adott weboldalon az
adatszolgáltatáshoz valamilyen módon az
[3][email address] email címet is feltöltőként
hozzárendelni.

Visszajelzését előre is köszönöm!

 

Tisztelettel:

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság

 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

E-mail: [4][email address]

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://kimittud.atlatszo.hu/
2. mailto:[Szegedi Tudományegyetem FOK request email]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Kis György Márk

Delivered

Tisztelt Dr. Dömötör Máté Főigazgató!

Létrehozok egy Google Drive mappát, ahová feltölthetik az adatokat. Ehhez egy linket tudok küldeni önöknek, amin keresztül elérik a mappát, tehát egyedi hozzáférés nem kell.

Kérem írjon nekem a [email address] címre (tehát ne ezen a nyilvános felületen), mely levélre válaszként elküldhetem önöknek a hivatkozást.

Üdvözlettel:
Kis György Márk

Hivatkozása ide

Feladó: Kis György Márk

Delivered

Tisztelt SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgató!

Megkaptam válaszát, miszerint adathordozón kívánják átadni az adatokat. A napokban az ön nevére címezve feladunk egy pendrive-ot, és egy ajánlott, felbélyegzett válaszborítékot is csatolunk.

Kérem az adatokat ezen az adathordozón keresztül postai úton küldje vissza a válaszborítékkal.

Üdvözlettel:
Kis György Márk

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis György Márk:
Csak a(z) Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei