Károly krt 26. II. emeleti ingatlan elidegenítésére vonatkozó dokumentumok

Juhász Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Juhász Péter

Tisztelt Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata !
Tisztelt Belváros-Lipótváros, Budapest, Főváros V. kerületének Önkormányzata (mint adatkezelő),
Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Jegyzője (úgy is, mint a Polgármesteri Hivatal vezetője, és úgy is, mint az Önkormányzat adatfelelőse, úgy is, mint az adatigénylés jogszerű teljesítéséért és az adatgazdához történő eljuttatásért felelős személy)
és Ügyfélszolgálati Csoportja (melynek e-mail címe szintén azonos az Önkormányzat e-mail címével) !

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Info.tv.) 28. § (1-2) bekezdése alapján, figyelemmel az Info.tv. 3. § 5-6. pontjában foglaltakra, kérem, szíveskedjék a 24238/0/A/19 hrsz-ú, Károly krt. 26. II. emeletén elhelyezkedő, 509 nm alapterületű egy helyiségből álló, osztatlan közös tulajdonú iroda terhére
(II/5.) 79/509 eszmei hányadban Aranyos Zsófia (Belváros-Lipótváros Önkormányzatától adásvétel útján), továbbá
(II/6.) 80/509 eszmei hányadban pedig Gulyás Istvánné (Belváros-Lipótváros Önkormányzatától szintén adásvétel útján) tulajdon-szerzése tárgyában született
1) bizottsági döntésekről szóló dokumentumokat,
2) előterjesztéseket,
3) értékbecsléseket,
4) bizottsági- és testületi döntéseket,
részemre szkennelt másolatban, elektronikus úton megküldeni szíveskedjék !

Kérem, szíveskedjenek továbbá tájékoztatni arról, hogy az Önkormányzat milyen feltételekkel biztosított hitelt fenti személyek részére, az osztatlan közös tulajdonú irodahelyiségek fenti eszmei hányadú tulajdonának megvásárlására (a 9.644.100.- és 9.172.400.- Ft vételárhátralék erejéig), és az adósok mikor és milyen összegű hátralékot rendeztek ebből 2013. december 22-ig, az Önkormányzat visszavásárlási jogának lejártáig ?!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Egyidejűleg megjegyzem, hogy képviselői tevékenységem akadályozásának értékelem, hogy önkormányzati képviselőként ilyen formában és többszöri igényléssel, illetőleg gyakran pereskedéssel kell megszereznem a munkámhoz, és a felelős döntésemhez szükséges információkat.

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kérem, szíveskedjék jelen e-mailem érkeztetéséről elektronikus visszaigazolást küldeni !

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. október 18.

Üdvözlettel:

Juhász Péter

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Juhász Péter:
Csak a(z) Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei