Kártérítések

Csikász Brigitta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Rendőr-főkapitányság részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Csikász Brigitta

Delivered

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, hogy 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben és 2018 első felében hány esetben, milyen ügyekben (államigazgatási eljárásban okozott kár, rendőri intézkedés miatti kártérítés, stb.) mekkora összeget fizetett ki kártérítésként az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint mekkora összegeket fizettek ki a megyei rendőr-főkapitányságok!

Kérem, hogy az adatokat évekre, a kártérítés jellegére, a főkapitányságokra, valamint az összegre lebontva adják meg!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. július 24.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta

Hivatkozása ide

Országos Rendőr-főkapitányság


Attachment attachment.pdf
455K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!
A(z) Országos Rendőr-főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Hivatkozása ide

Feladó: Csikász Brigitta

Delivered

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az adatigénylésemmel kapcsolatban előterjesztett költségtérítés igényével kapcsolatban az alábbi megjegyzésem és észrevételem van.

1. Nem vitatom, hogy költségtérítési igényre jogosult az adatgazda, a 13 óra munkát reálisnak fogadom el.
2. Ennek ellenére az igényt nem tartom jogszerűnek, ugyanis a 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége abban a mértékben vehető figyelembe, amennyivel az adatigénylés teljesítéséhez szükséges munkaerő-ráfordítás időtartama meghaladja a 4 munkaórát. Ezért álláspontom szerint összesen 9 munkaóra után jogosultak költségtérítésre.
3. Ugyanezen kormányrendelet 4. § (3) bekezdése szerint tényleges munkaerőköltségnek az e személyt megillető rendszeres személyi juttatások összegét kell tekinteni, ez alapján az államnak fizetendő munkáltatói járulék összege nem vehető figyelembe, mivel az nem a munkavállalót illeti.

Ennek alapján álláspontom szerint az összes jogszerű költségigény 9 óra, óránként 3 222, forint felmerült ténylegesen felmerült költséggel. Ez összesen 28 998 forint.

Kérem szíves tájékoztatásukat a fentiekkel kapcsolatos álláspontjukról. A 28 998 forintot kész vagyok megfizetni.

Üdvözlettel,
Csikász Brigitta

Hivatkozása ide

Országos Rendőr-főkapitányság


Attachment attachment.pdf
446K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!
A(z) Országos Rendőr-főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Hivatkozása ide

Feladó: Csikász Brigitta

Delivered

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

A kártérítések adatainak kiadásával kapcsolatos közérdekű adatigénylésem költségtérítéseként megjelölt 45 764 forintot elfogadom.

Kérem, közöljék, hogy az összeget milyen számlaszámra utalhatja el munkahelyem, az Átlátszó szerkesztősége!

Segítő együttműködését előre is köszönöm!

Kelt: 2018. szeptember 7.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta

Hivatkozása ide

Feladó: Éliás Gábor
Országos Rendőr-főkapitányság

Tisztelt Csikász Brigitta!

 

Ön 2018. július 25-én az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 28. § (1) bekezdése szerinti közérdekű adatigénylést nyújtott be
az Országos Rendőr-főkapitánysághoz (a továbbiakban: ORFK), amelyben
szervenkénti, évenkénti és ügyenkénti bontásban a 2015-2016-2017. évekre,
valamint a 2018. év I. félévére kártérítés címén kifizetett összegekre
vonatkozóan kért tájékoztatást. Előbbi közérdekű adatigénylésére
hivatkozva, a költségtérítésről szóló számviteli bizonylat elkészítéséhez
szükséges, hogy nyilatkozzon a következő adatokról:

 

-        atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

-        cím:

-        adószám:

-        bankszámlaszám:

 

Előre is köszönöm válaszát,

 

Tisztelettel:

 

dr. Éliás Gábor, kiemelt főelőadó

ORFK HIVATAL

Biztonság-felügyeleti és Ügykezelési Osztály

Hivatkozása ide

Feladó: Csikász Brigitta

Delivered

Tisztelt Éliás Gábor!

Az Ön által kért adatok a következőek.

atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

cím: 1084 Budapest, Déri M. u. 10.

adószám: 23399538-1-42

bankszámlaszám: 12011265-01424900-00100007 (Raiffeisen Bank)

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta

Hivatkozása ide

Országos Rendőr-főkapitányság


Attachment m container 201810181542 signed.pdf
317K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!
A(z) Országos Rendőr-főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csikász Brigitta:
Csak a(z) Országos Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei